Möt våra talare


Här publicerar vi våra talare varefter de tillkommer. Talarna har svarat på några frågor om dagen. Klicka på länken under respektive talares namn, för att läsa svaren. Frågorna som ställdes var:

  1. Vad kommer din presentation att handla om?
  2. Hur ser du på dagens förpackningar?
  3. Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se? 
  4. Beskriv dina förväntningar på konferensen. 

Marie Gidlund
Sweden Food Arena
Läs mer här


Caroline Uddström
Ipsos Simstore
Läs mer här

Kristin Geidenmark Olofsson
Trioplast Group
Läs mer här

Jon Wingborg
Chalmers Industriteknik
Läs mer här

  


Conny Johansson
Atria Sweden
Läs mer här

André Hindersson
Designbyrån Silver
Läs mer här

Amanda Persson
Flextrus
Läs mer här

Anna-Karin Trydegård
Pond Design
Läs mer här

Eef de Ferrante
AIPIA
Läs mer här

Emelie E Hansson
ICA Gruppen

Håkan Ohlsson
FTI

Jesper Clement
Copenhagen Business School
Läs mer här

Karin Brynell
Svensk Dagligvaruhandel

Kristina Wickholm
RISE

Markus Wulf
Analog Tech

Mark E Dawes
Du Pont Teijin Films

Sintra Petersson Årsköld
European Spallation Source
Läs mer här

Stefan Lagerqvist
Unilever