André Hindersson
Vd, Designbyrån Silver

 

1.Vad kommer din presentation att handla om?

De nya förutsättningarna för att bygga produktvarumärken digitalt.

2.Hur ser du på dagens förpackningar?

Förvånansvärt många förpackningar är fortfarande optimerade för analoga kanaler.

3.Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se?

Att vi utnyttjar de möjligheter som finns i de digitala kanalerna.

4.Beskriv dina förväntningar på konferensen.

Att jag lär mig massa nya saker.