Lars Sandberg
Innovation Strategy, BillerudKorsnäs

1.Vad förväntas av förpackningen för att nå hållbarhetsmålen?

Det hade varit lätt att svara bara biobaserat och nerbrytningsbart i havet. Fiberbaserade förpackningar har och kommer allt mer att ha en stark roll för att nå målen, dessutom finns ett väl fungerande återvinningssystem. Men i de fall där vi behöver plast idag så måste systemen komma upp i vettiga återvinningsnivåer eftersom återvinning har fått en starkare betydelse relativt materialreduktion de senaste åren. Kanske betyder det att tjockare monomaterial gynnas, kanske att vi börjar återvinna på molekylnivå i större utsträckning.

2.Hur ser du på dagens förpackningar?

Jag tycker att vi har fantastiska förpackningar idag, speciellt med tanke på hur många krav som ska vägas samman och kompromissas. Samtidigt gör förändringarna i vår omvärld, speciellt med riktning mot fossilfrihet och cirkuläritet att det finns jättemöjligheter för innovation och utveckling. Det som gör mig ledsen är att se onödig plast, speciellt på förpackningar och detaljer som löper stor risk att hamna i naturen. 

3.Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se?

Jag ser stora möjligheter att fortsätta utveckla användning av fiberbaserade förpackningar. Viktiga områden är barriärer, formbarhet och mekaniska egenskaper som ger bättre funktion och ekonomi. Men också känslan och att materialet tillåts berätta en historia.

4.Beskriv dina förväntningar på konferensen.

Jag har stora förväntningar på konferensen. Teamet bakom den borgar för ett fantastiskt upplägg och kringarrangemang. För mig är frågeställningar kring hållbarhet och innovation centrala och jag ser fram mot att få reflektera över allt som kommer att visas upp och presenteras för att vi ska kunna fortsätta utveckla på bästa sätt.