Mikael Ahlqvist
Business Development Director, Ipsos Simstore

1.Vad kommer din presentation att handla om?

Min presentation kommer att handla om hur producenter kan lyckas med sina förpackningar och sin förpackningsdesign genom att förstå konsumenterna bättre samt den kontext som förpackningarna säljs i.

2.Hur ser du på dagens förpackningar?

Jag tycker att det finns många bra förpackningar på marknaden och det gläder mig att alltfler förpackningar blir mer och mer miljövänliga.

3.Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se?

Jag skulle vilja se fler konsumentanpassade förpackningar där producenterna tittat ännu mer på hur konsumenterna använder produkterna hemma. Gäller alltifrån förvaring till användning av produkterna. Det skulle även vara intressant att se fler ”smarta” förpackningar där du kan få recept, sista förbrukningsdag, ursprung, tips på användning etc genom att scanna av produkten mha en app eller dylikt.

4.Beskriv dina förväntningar på konferensen.

Jag förväntar mig att bli inspirerad, lära mig mer om vad som är på gång i förpackningsvärlden och ser fram emot att utbyta tankar med övriga deltagare på konferensen.