Karin Brynell
vd, Svensk Dagligvaruhandel

1.Vad förväntas av förpackningen för att nå hållbarhetsmålen?

Vill poängtera förpackningens betydelse för att skydda livsmedel och förlänga hållbarheten. Matsvinn är mycket värre ur klimathänseende än förpackningen i sig. Däremot är det viktigt att vi både försöker minska mängden förpackningsmaterial och se till att det som sätts på marknaden verkligen är återvinningsbart. Sen behöver vi också konsumentens hjälp att återvinna förpackningarna. Man är idag duktig på glas och tidningar, men kartong och plast kan bli betydligt bättre.

2.Hur ser du på dagens förpackningar?

Konsumenten har blivit väldigt medveten och man har ofta åsikter om just förpackningar. Vill dock poängtera förpackningens betydelse för att skydda livsmedel och förlänga hållbarheten. Matsvinn är mycket värre ur klimathänseende än förpackningen i sig. Däremot är det viktigt att vi både försöker minska mängden förpackningsmaterial och se till att det som sätts på marknaden verkligen är återvinningsbart. Sen behöver vi också konsumentens hjälp att återvinna förpackningarna. Man är idag duktig på glas och tidningar, men kartong och plast kan bli betydligt bättre.

3.Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se?

Vi önskar ett närmare samarbete med myndigheter och politiker så att de åtgärder som införs verkligen leder till ökad återvinning och cirkularitet. Vi tycker att införandet av skatt på plastbärkassar är ett exempel på när man inte har haft miljönyttan i fokus. Sen är det också viktigt att vi ökar avsättningen på återvunnen plast. Att bara samla in och sortera hjälper inte om ingen vill köpa plasten.

4.Beskriv dina förväntningar på konferensen.