Markus Wulff
CEO, Analog & Tech

1.Vad kommer din presentation att handla om?

Smarta förpackningar, vad skillnaden betyder för varumärken att använda aktiva och intelligenta förpackningar, för att svara på de stora macro-trenderna digitalisering och cirkulär ekonomi.

2.Hur ser du på dagens förpackningar?

Förpackningen är den största möjligheten ett varumärke har att förmedla budskap och skapa relation med slutkonsumenten. Förpackningen är också kanalen mellan retail och digitalt. Jag saknar modiga varumärken som ser förpackningen som ett sätt att differentiera sig genom nya teknologier och material.

3.Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se?

Förändringar kommer ske i form av förbättringar. Det är ett stort fokus just nu på att ersätta material med mer miljövänliga. Det stora skiftet är cirkulär ekonomi och hur varumärken kommer att använda produkt-som-tjänst istället för att sälja fysiska varor. Där är förpackningens roll förmodligen en interaktiv kanal, jämfört med hur det är idag.

4.Beskriv dina förväntningar på konferensen.

Framtiden! Vilken roll kommer förpackningen att spela i nya affärsmodeller? Cirkulär ekonomi och digitalisering är framtiden. Förpackningar kommer fortfarande att behövas, men kraven kommer att se helt annorlunda ut när förpackningarna inte återvinns utan återanvänds.