Khalil El-Achkar
Supply Chain Director, Unilever

1.Vad krävs för att lösa plastutmaningen?

Att försöka skapa en cirkulär plastekonomi, med de möjligheter och svårigheter det innebär.

2.Hur ser du på dagens förpackningar?

Vi behöver förändra vår syn på förpackningar, både kvalitet, mängd och funktionalitet. Vi behöver använda mindre material, bättre material och skapa ett värde på förpackningen innan och efter användandet.

3.Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se?

Många tekniska möjligheter finns idag att tillgå och företag, handeln och konsumenterna behöver tillsammans se till att vi använder dem på mest effektiva sätt både för konsumtion och för miljön.

4.Beskriv dina förväntningar på konferensen.

Att inspirera och få lärdomar från andra aktörer.