Anna-Karin Trydegård
CEO/Senior Client Director

1 Vad kommer din presentation att handla om?


Framtidssäkra ditt varumärke genom Positive Design Innovation

Hur kan företag skapa värde för människor i dagens samhälle? Vi är i ett paradigmskifte där framgångsrika företag lämnat det industriella produktionsorienterade perspektivet som konkurrensfördel till förmån för mer övergripande visionära värden såsom ett företags syfte och en passionerad övertygelse där man skapar produkter, tjänster och upplevelser som tillgodoser individuella mänskliga behov.

Jag kommer dela med mig av mina tankar kring vad som krävs för att skapa relevans, idag och framåt. Hur man från konceptutveckling till gediget hantverk kan bygga värde långt bortom den faktiska produkten.   

2 Hur ser du på dagens förpackningar? 

Som strategisk designbyrå är det uppenbara svaret att dagens förpackningar utgör en stark, värdeskapande gestaltning av en produkts varumärke och löfte samt varumärkets syfte. Men förpackningar av idag är också en komplex brottningsmatch mellan skyddande av sitt innehåll och förbrukandet av resurser.

3 Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se?

Fler smarta lösningar som gör det lätt för konsumenten att göra ”rätt”. Att fler företag vågar gå emot traditionella konventioner i kategorin för att skapa beteendeförändringar: att skapa en platt vinflaska som avsevärt minskar belastningen vid transporterna: ett mer cirkulärt tänk genom att dela ut kompostpåsar vid Frukt & Grönt i affären istället för i sopförrådet.

Beskriv dina förväntningar på konferensen.

Drömmen vore att hitta likasinnade människor och varumärken som delar vår vision To inspire people for a desirable future. Att få och ge intressanta inspel och delta i diskussioner som leder till att nya tankar föds och nya handlingar genomförs.