Jon Wingborg
Project Manager, Chalmers Industriteknik

1.Vad kommer din presentation att handla om?

Hur ser möjligheten för grafen ut i morgondagens förpackningar. Presentationen kommer att utgå från vad svenska aktörer gör just nu, men även ge en inblick i framtidens teknik avseende såväl barriäregenskaper som nya smarta sensorer inbyggda i förpackningarna.

2.Hur ser du på dagens förpackningar?

De löser dagens behov, men är ofta komplexa. Det handlar om många olika och sammansatta material, som kan vara komplicerade att återvinna.

3.Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se?

Möjlighet för mer miljövänliga förpackningar som är lättare att återvinna.

4.Beskriv dina förväntningar på konferensen.

Träffa aktörer som är intresserade av att utveckla nya material och som tillsammans med vårt nätverk kan möjliggöra framtida bättre och smartare förpackningar.