Elisabeth Bergvall
Business Dev&Innovation Dir. Stora Enso

1.Vad kommer din presentation att handla om?

Sustainable and durable packaging material made of wood fibre composite, based on wood from our Swedish forests and recyclable in today’s recycling streams.

2.Hur ser du på dagens förpackningar?

Förpackningar är idag en nödvändighet, de krävs för transport och de krävs för att förlänga hållbarhet. Dock görs idag alldeles för mycket förpackningar av polymera material, förpackningar som ej återvinns utan går direkt till förbränning eller deponi. Plast kan vara ett mycket bra material, om det används på rätt sätt, men vilket det sällan gör.

3.Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se?

Att folk öppnar ögonen för hur vi realistiskt bör tänka avseende förpackningar: Rätt material till rätt produkt – för att optimera våra cirkulära lösningar och använda så lite fossila bränslen som möjligt.

4.Beskriv dina förväntningar på konferensen.

Få upplysning om vad som är på väg ut på marknaden, hur personer och företag tänker avseende framtidens förpackningslösningar. Att få nätverka och föra intressanta diskussioner med övriga deltagare.