Program

08:00 – 08:30   Registrering

08:30 – 08:40   Välkomna!

08:40 – 09:50   HÅLLBARHET – Hur ska förpackningar designas för att bidra till en hållbar utveckling?

Förpackningen har en avgörande roll för att spara resurser och minska miljöbelastningen, men uppfattas ofta precis tvärtom. Matsvinnet är stort och livsmedel måste skyddas för att vara säkra. Förpackningen ska vara lätt att öppna, för alla och bekväm att använda i köket eller när vi är på väg. Den ska fungera som kommunikationskanal för varumärkesägaren. När förpackningen gjort sitt jobb ska den återvinnas. Vilka funktioner är viktigast? Hur ska förpackningar designas för att bidra till en hållbar utveckling? Vad är en ansvarsfull förpackning?

Agneta Påander
CSR-direktör
Orkla Foods

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Erik Lindroth
Miljödirektör
Tetra Pak Nordics

Tanja Virtanen-Leppä
Head of Packaging
Valio

Leif Frilund
CEO
Walki

09:50 – 10:15   Kaffe och nätverkspaus bland utställarna

10:15 – 11:20   PLAST – Hur ser framtiden ut för plastförpackningar?

Plastförpackningar dominerar på livsmedelshyllorna. Tack vare goda funktionella egenskaper och låg kostnad fortsätter användningen av plast att öka. Plast är oöverträffat vad det gäller att skräddarsy egenskaper till låg kostnad. Men det finns också problem. Plast kontaminerar haven och våra vattendrag, skräpar ner i vår omgivning och tillverkas huvudsakligen av olja. Hur ser framtiden ut för plastförpackningar? Är det förnyelsebar råvara som gäller? Ska plasterna vara nedbrytbara? Hur optimeras förpackningen för maximal återvinning?

Ulrica Edlund
Professor
KTH

Katarina Rosenqvist
Projektledare hållbarhet
Svensk Dagligvaruhandel

Lena Lundberg
Head Public Affairs Plastics
IKEM

Axel Boëthius
Sales Manager
FTI

Andreas Malmberg
VD
Trioplast

11:20 – 11:40   Kaffe och nätverkspaus bland utställarna

11:40 – 12:30   LIVSMEDELSSÄKERHET – Hur kan livsmedelssäkerheten maximeras?

När innehållet är betydelsefullt är förpackningen viktig! Och inget är viktigare än att skydda våra livsmedel, från produktion till konsumtion. Vi måste kunna lita på att ursprunglig kvalitet bevaras och att det vi ska konsumera inte har kontaminerats eller på annat sätt blivit otjänligt längs vägen. Valet av förpackningslösning kan vara avgörande. Vad bör jag se upp med? Vilka lagar reglerar området förpackningar för livsmedel? Hur säkerställer jag maximal säkerhet?

Janita Ericsson
Commercial Director
Gasporox

Agneta Tollin

Agneta Tollin
Statsinspektör
Livsmedelsverket

Kai-Yee Thim (002)

Kai-Yee Thim
Section Director, Product Safety
RISE

12:30 – 13:30   Lunch och nätverkspaus bland utställarna

13:30 – 14:25   SUCCESS STORIES/INNOVATION – Hur kan förpackningen stärka konkurrenskraften?

En bra förpackning ska skapa mer värde än den kostar och stärka konkurrenskraften. Förpackningen är den bästa kanalen, ibland den enda, att påverka vårt beslut, när vi står vid hyllan och ska göra vårt val. Men minst lika viktig är känslan som förmedlas när vi använder produkten, där bland annat funktionella aspekter läggs till vårt intryck. Att kommunicera rätt med dekor, formgivning och funktionalitet är en konst. Det finns mycket att lära av dem som lyckats. Hur har de gjort? Vad bör jag tänka på? Vilka fallgropar kan undvikas?

Marko Arola
VD
Tempix AB

Helge Steg
VD
Arta Plast

Åke Rosén
Grundare
Gaia Biomaterials

14:25 – 14:55   Kaffe och nätverkspaus bland utställarna

14:55 – 16:05   TRENDER – Hur möter vi konsumenter som kräver mer när digitaliseringen påverkar allt?

Konsumenten är påläst, välinformerad och förväntar sig allt mer. Vårt köpbeteende förändras, parallellt med digitala och mobila lösningar. Vi vill ha produkter som är äkta och naturliga, där vi känner oss trygga med innehållet. Tid är en kritisk faktor för de flesta och vi söker lösningar som är bekväma. Demografiska förändringar ändrar kartbilden kontinuerligt. Det är viktigare än någonsin att navigera rätt. Hur ser läget ut just nu? Vilka förändringskrafter är starkast? Vad kan förväntas?

Charlotte Breitholtz ny

Charlotte Breitholtz
Senior Business Dev
Stora Enso

jonasarnberg

Jonas Arnberg
VD
HUI Research

Anna Jonhed (2)

Anna Jonhed
Sales & Business Development Director
Miller Graphics

Melker Camnerin
Innovation and product manager
Bring

16:10 – 16:55   How you conquer new markets!

Johan Bodén är en serieentreprenör som startade sin bana på tidigt 1990-tal. Då som ung tog han och kompanjonen Carl Sturén till Ukraina för att starta livsmedelstillverkning. På ett par decennier byggde de upp landets största och mest framgångsrika livsmedelsföretag, Chumak. Idag bryter Johan Bodén ny mark. Denna gång i Vietnam i samarbete med Tetra Pak. Lyssna på en av Sveriges mest fascinerande entreprenörer, som berättar hur nya marknader kan erövras, med god hjälp av förpackningen. Föredraget hålls på engelska.

Johan Bodén
CEO
DenEast

16:55 – 17:00   Tack för denna gång och välkommen nästa år igen! 

Moderatorer

Per-Stefan Gersbro
Projektledare Pack Point Nordic

Marcus Petersson
Chefredaktör, Packmarknaden