Program

Registrering (8.00-8.30)
Öppning (8.30)
Hållbarhet
Nätverkspaus
Plast
Nätverkspaus
Livsmedelssäkerhet
Lunch
Success stories
Nätverkspaus
Trender
Avslut (17.00)

HÅLLBARHET – Hur ska förpackningar designas för att bidra till en hållbar utveckling?

Förpackningen har en avgörande roll för att spara resurser och minska miljöbelastningen, men uppfattas ofta precis tvärtom. Matsvinnet är stort och livsmedel måste skyddas för att vara säkra. Förpackningen ska vara lätt att öppna, för alla och bekväm att använda i köket eller när vi är på väg. Den ska fungera som kommunikationskanal för varumärkesägaren. När förpackningen gjort sitt jobb ska den återvinnas. Vilka funktioner är viktigast? Hur ska förpackningar designas för att bidra till en hållbar utveckling? Vad är en ansvarsfull förpackning?

Agneta Påander
CSR-direktör
Orkla Foods

Jörgen Bergqvist
CEO
Delicato

Tanja Virtanen-Leppä
Head of Packaging
Valio

PLAST – Hur ser framtiden ut för plastförpackningar?

Plastförpackningar dominerar på livsmedelshyllorna. Tack vare goda funktionella egenskaper och låg kostnad fortsätter användningen av plast att öka. Plast är oöverträffat vad det gäller att skräddarsy egenskaper till låg kostnad. Men det finns också problem. Plast kontaminerar haven och våra vattendrag, skräpar ner i vår omgivning och tillverkas huvudsakligen av olja. Hur ser framtiden ut för plastförpackningar? Är det förnyelsebar råvara som gäller? Ska plasterna vara nedbrytbara? Hur optimeras förpackningen för maximal återvinning?

Ulrica Edlund
Professor
KTH

Åsa Domeij
Hållbarhetschef
Axfood

Lena Lundberg
Head Public Affairs Plastics
IKEM

Axel Boëthius
Sales Manager
FTI

Andreas Malmberg
VD
Trioplast

LIVSMEDELSSÄKERHET – Hur kan livsmedelssäkerheten maximeras?

När innehållet är betydelsefullt är förpackningen viktig! Och inget är viktigare än att skydda våra livsmedel, från produktion till konsumtion. Vi måste kunna lita på att ursprunglig kvalitet bevaras och att det vi ska konsumera inte har kontaminerats eller på annat sätt blivit otjänligt längs vägen. Valet av förpackningslösning kan vara avgörande. Vad bör jag se upp med? Vilka lagar reglerar området förpackningar för livsmedel? Hur säkerställer jag maximal säkerhet?

Janita Ericsson
Commercial Director
Gasporox

Agneta Tollin
Statsinspektör
Livsmedelsverket

SUCCESS STORIES/INNOVATION – Hur kan förpackningen stärka konkurrenskraften?

En bra förpackning ska skapa mer värde än den kostar och stärka konkurrenskraften. Förpackningen är den bästa kanalen, ibland den enda, att påverka vårt beslut, när vi står vid hyllan och ska göra vårt val. Men minst lika viktig är känslan som förmedlas när vi använder produkten, där bland annat funktionella aspekter läggs till vårt intryck. Att kommunicera rätt med dekor, formgivning och funktionalitet är en konst. Det finns mycket att lära av dem som lyckats. Hur har de gjort? Vad bör jag tänka på? Vilka fallgropar kan undvikas?

Christina Frohm Kramer
Sales & Marketing Dir
Micvac

Helge Steg
VD
Arta Plast

Leif Frilund
CEO
Walki

TRENDER – Hur möter vi konsumenter som kräver mer när digitaliseringen påverkar allt?

Konsumenten är påläst, välinformerad och förväntar sig allt mer. Vårt köpbeteende förändras, parallellt med digitala och mobila lösningar. Vi vill ha produkter som är äkta och naturliga, där vi känner oss trygga med innehållet. Tid är en kritisk faktor för de flesta och vi söker lösningar som är bekväma. Demografiska förändringar ändrar kartbilden kontinuerligt. Det är viktigare än någonsin att navigera rätt. Hur ser läget ut just nu? Vilka förändringskrafter är starkast? Vad kan förväntas?

Johan Holgersson
Director e-LAB
Bring

Charlotte Breitholtz
Senior Business Dev
Stora Enso