Anders Källman
Managing Director, Multivac

  1. Vad kommer din presentation att handla om? Min presentation berör hur vi genom hela värdekedjan, för att skapa ett hållbart samhälle och en cirkulär ekonomi, kan påverka detta genom olika beslut. Där besluten vi tar inte enbart följer det mediala drevet, som siktar på plasten som sådan, utan även tar hänsyn till att plasten kan bidra till minskad miljöpåverkan, genom minskat matsvinn och ökad hållbarhet. Här ligger stor vikt på vårt egna ändrade beteende och insikt i vad som är avgörande för ett hållbart samhälle.

  2. Hur ser du på dagens förpackningar?  Här finns utrymme för nytänkande och kreativitet, då vi i stort är konservativa i valet av förpackningslösningar!

  3. Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se? Att vi, i alla led i värdekedjan, strävar efter en balans mellan trender och vad som verkligen bidrar till både utveckling och till ett hållbart samhälle inom dagens förpackningsindustri med intressenter.

  4. Beskriv dina förväntningar på konferensen.  Att vi som deltar kan ta ett steg tillbaka och finna balansen mellan opinionsdrivna förväntningar och verklig nytta för ett mer hållbart samhälle.