Thomas Hvarvenius
Sales Development Manager, Universal Robots

  1. Vad kommer din presentation att handla om? Jag brinner för att skapa miljöer och förutsättningar där robotar, eller så kallade cobotar, och människor kan jobba tillsammans. Vi på Universal Robots har skapat cobotar för just detta ändamålet men det är också viktigt att omgivningen runt coboten ger rätt förutsättningar. Här har förpackningen en viktig roll att spela. I en värld där industrin blir allt mer automatiserad så är det viktigt att när förpackningen designas, att det också tas hänsyn till de tekniska aspekterna som gör den enkel att hantera i automatiserade produktionsmiljöer.

  2. Hur ser du på dagens förpackningar? Jag tänker mig att släppa förpackningen lite och istället prata lite om hur dagens nya automation ser ut. Att robotautomation blir tillgänglig för allt mindre tillverkare gör ju att hela branschen står inför en förändring, så att förpackningen kommer att påverka i alla led.

  3. Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se? Att våra designers verkligen förstår vad som gör hanteringen svår respektive lätt i perspektivet att förpackningen ska vara automationsbar.

  4. Beskriv dina förväntningar på konferensen. Jag kommer ju från en robottillverkare så det ska bli intressant att höra hur diskussionen går i förpackningsbranschen. Förhoppningsvis lyckas jag att ge nya insikter var vi är på väg inom mitt område men hoppas också att ta med mig positiva intryck tillbaka.