Anders Häggström
Digital Programme Director, Tetra Pak AB

  1. Vad kommer din presentation att handla om? Mat- och dryckesindustrin står inför stora utmaningar - hållbarhetsfrågor, produktivitet och flexibilitet i produktionen, livsmedelssäkerhet och kvalitet samt konsumenternas engagemang och krav på information. Digitalisering är framtiden för livsmedelsindustrin och är en del av lösningen. Jag kommer att prata om hur vi ser på den digitala framtiden och ge några exempel där Tetra Pak i dialog med livsmedelsföretag kan hjälpa till med t.ex. produktspårbarhet, minskade driftstopp på produktionsanläggningar och minimering av svinn.

  2. Hur ser du på dagens förpackningar? Vi ser att förpackningen har betydelse - nästan varannan konsument tycker att det är viktigt hur en produkt är förpackad när de vill köpa något hälsosamt och miljövänligt. En förpackning ska bevara livsmedlet på bästa sätt och samtidigt använda så lite av jordens resurser som möjligt.  Samtidigt har vi en outnyttjad potential i kartongförpackningen som informationsbärare vilket knyter an till det som jag kommer att prata om på PACK POINT NORDIC.

  3. Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se? Vi jobbar på att med hjälp av digitala teknologier skapa lösningar för livsmedelsproducenter, som bidrar till effektivare resursutnyttjande och att den digitala förpackningen blir en dynamisk kommunikationskanal längs hela värdekedjan.

  4. Beskriv dina förväntningar på konferensen. Jag ser fram emot att träffa kollegor i livsmedelsbranschen, lära av dem och få inblick i hur vi kan tillföra värde i deras verksamhet.