Anna-Karin Karlsson
Affärschef, Norrmejerier
  1. Vad kommer din presentation att handla om? Jag kommer att berätta om det stora engagemang som konsumenterna visat när vi bytt mjölkförpackningar. Jag kommer också att berätta om vår resa mot mer förnybart material i förpackningarna och hur vi arbetat med att slå hål på de myter som finns kring återvinning.

  2. Hur ser du på dagens förpackningar? Jag upplever att leverantörerna arbetar mycket med hållbarhetsrelaterade frågor, vilket är bra. Däremot anser jag att det fortfarande är lite statiskt när det kommer till form och design. Här skulle man önska mer flexibilitet så att det skulle vara lättare att följa med marknadens krav och önskemål.

  3. Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst se? Att det ska bli möjligt att öka andelen återvunnet material i t ex mjölkförpackningar.

  4. Beskriv dina förväntningar på konferensen. Jag förväntar mig inspirerande samtal och nya möten. Jag hoppas också lära mig mer om vad som finns runt hörnet!