Alan Dickner
Packaging Manager, IKEA of Sweden
  1. Vad kommer din presentation att handla om? Jag kommer att fokusera på två frågor i huvudsak och det är hållbarhetsfrågan utifrån materialperspektivet, där vi som större möbelföretag har ett stort ansvar att leda utvecklingen, inte bara följa den. Den andra delen handlar om hur vi kan arbeta långsiktigt med att tillvarata våra kunders behov och kanske ännu viktigare våra icke kunder, dvs konsumerterna.

  2. Hur ser du på dagens förpackningar? Vi kommer att behöva tänka mer långsiktigt och samtidigt mer holistiskt på förpackningen, mycket beroende på att förpackningen inte bara bor på en hylla i ett varuhus.

  3. Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se? Enkelhet och konsekvens

  4. Beskriv dina förväntningar på konferensen. Alltid spännande att träffa branschfolk och få nya perspektiv på det hela, alltid med strävan att kunna ta fram bättre förpackningslösningar för de många människorna! Det mesta är fortfarande ogjort!