Amanda Persson, Sustainability Manager, Flextrus

  1. Vad kommer din presentation att handla om? Jag kommer att hålla en presentation om vår syn på hållbara förpackningar. Vad det finns för möjligheter och utmaningar med dagens återvinningssystem, hur vi driver frågan angående förnybar råvara utan att förlora det cirkulära perspektivet samt hur man på ett korrekt sätt kommunicerar hållbarhet utan att gå i fällan av ’greenwashing’.

  2. Hur ser du på dagens förpackningar? Dagens förpackningar har under lång tid optimerats till att säkerställa att vi som konsumenter kan njuta av säkra produkter som håller länge på hyllan. Att vi har en värdekedja där mat kan transporteras utan att fara illa och som håller hela den tiden som produkten förväntas förvaras i butik och hemma. Denna optimering minimerar matsvinnet, men har skapat utmaningar som vi ser nu med sortering och återvinning. Jag tror att vi kommer se mycket nyutveckling för att sammanfoga dessa två områden de kommande åren.

  3. Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se? Jag ser att hela värdekedjan står inför stora utmaningar och möjligheter. Vi som förpackningsproducenter behöver se till att vi förenklar materialstrukturerna och strömlinjeformar mängden olika material som vi använder, där det är möjligt. Dagligvaruhandeln behöver se över vilka förpackningar som är absolut nödvändiga för en produkts hållbarhet samt vilka barriärkrav varje ingående produkt faktiskt har. Detta för att möjliggöra förenkling i förpackningsstrukturer. Sorterings- och återvinningsstegen i värdekedjan har en enorm utmaning i att se över teknik och nyutveckling för att vi ska kunna få ut renare materialströmmar av den befintliga insamlingen. De måste också skapa möjligheter att återvinna mer komplicerade materialstrukturer som inte återvinns idag.

  4. Beskriv dina förväntningar på konferensen. Jag ser fram emot en dag med högt i tak och mycket framtidsoptimism där det finns ett stort utbyte av information och idéer för att driva utvecklingen framåt.