Hein van den Reek
Director Business Development Solutions, BillerudKorsnäs

  1. Vad kommer er presentation att handla om? BillerudKorsnäs har en vision att utmana konventionella förpackningar. Det gör vi genom t ex innovationsprojektet The Paper Bottle, där målet är att utveckla en helt återvinningsbar, biobaserad och nedbrytbar flaska för bl a kolsyrad dryck.

  2. Hur ser ni på dagens förpackningar? Förpackningen spelar en viktig roll för matkvalitet och för att minska matsvinn. Den skulle kunna få en ännu viktigare roll med hjälp av digitalisering, logistik, nya, hållbara material kombinerat med beteendeförändringar kring återvinning.

  3. Vilka förändringar/förbättringar skulle ni helst vilja se? Industrin behöver gå ihop kring innovation och ta ansvar för hela värdekedjan inklusive cirkulärt tänkande.

  4. Beskriv dina förväntningar på konferensen. Pack Point Nordic kan bli platsen där nätverk för innovation bildas.