Anna Möller, Category Director Spirit & Beer, Altia

  1. Vad kommer din presentation att handla om? Betydelse av förpackningsdesign på en mörk marknad* med monopol i detaljistledet. (*dvs få lagliga möjligheter till marknadsföring)

  2. Hur ser du på dagens förpackningar? Det finns många fantastiska förpackningar – men jag tycker att vi står och stampar lite när det kommer till kommersiella, funktionella och miljömässigt hållbara förpackningar. Idag ställs vi ofta inför valet snyggt och hög miljöpåverkan eller mindre kommersiellt och miljövänligt. Den ekvationen håller inte och måste lösas tillsammans med förpackningsindustrin.

  3. Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se? Miljömässigt bättre alternativ med bibehållen shelf impact. 

  4. Beskriv dina förväntningar på konferensen. Spännande möten och bra diskussioner där många olika perspektiv och möjligheter kommer fram!