Mattias Philipsson, VD Plastkretsen

  1. Vad kommer din presentation att handla om? Jag kommer prata om Plastkretsens nya sorteringsanläggning i Motala samt hur vi ska uppnå vår vision -att alla förbrukade plastförpackningar ska bli nya plastprodukter.

  2. Hur ser du på dagens förpackningar? Plast har fantastiska egenskaper, men jag tror att designen av förpackningarna kan utvecklas en hel del för att göra det lättare att återvinna plastförpackningar i framtiden.

  3. Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se? Jag tror på en kombination av ökad kunskap, teknisk innovation och styrmedel, då kan Sverige bli ledande på återvinning av plastförpackningar!

  4. Beskriv dina förväntningar på konferensen. Jag ser fram emot att berätta om Plastkretsens anläggning i Motala och vår strategi för ökad materialåtervinning, men också att träffa och lära känna branschen!