Jenny Tegnhed
Kategorichef/Category Manager, Löfbergs

 

  1. Vad kommer din presentation att handla om? Jag kommer att berätta om vårt hållbarhetsarbete och hur vi jobbar med att utveckla klimatsmartare förpackningar. Vi har alltid strävat efter att vara en föregångare på området. Redan för 25 år sedan var Löfbergs först i Europa att ta bort aluminium i förpackningen. Nu tar vi nästa stora steg och börjar fasa ut den fossila plasten. Målet är att bara använda återvunnet och förnybart material.

  2. Hur ser du på dagens förpackningar? Mycket av utvecklingen på förpackningsområdet är kopplat till hållbarhet. På Löfbergs arbetar vi både med att minimera mängden material i våra förpackningar och att ställa om till förnybara råvaror som går att återvinna eller återanvända. Jag hoppas och tror att vi kan bidra till lösningar som både vi och andra har nytta av.

  3. Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se? För att gynna utvecklingen av klimatsmarta förpackningslösningar behöver vi hitta nya typer av samarbeten mellan producenter, näringsliv, konsumenter och samhället i stort. Jag tror även att vi kommer att få se nya affärsmodeller, och ett ökat fokus på cirkulära perspektiv förstås.

  4. Beskriv dina förväntningar på konferensen. Jag ser fram mot att dela med mig av Löfbergs hållbara förpackningsresa, men också att möta och ta del av andras kunskaper och erfarenheter. Att jag lär mig saker som kan inspirerar oss i vårt fortsatta arbete att utveckla klimatsmartare förpackningar.