På den här sidan möter du våra partner som delger sina reflektioner över PACK POINT NORDIC. Vi ställde 3 frågor. 

1.       Det är första gången BillerudKorsnäs är med som partner. Hur viktig är mötesplatsen för er?

2.       Vad har du för förhoppningar inför årets PACK POINT NORDIC?

3.       Vilka egenskaper blir viktigast i framtidens förpackningar?

Göran Ölander, BillerudKorsnäs

1.  Jag var med på PACK POINT NORDIC 2018 och blev imponerad av kvalitén på seminariepassen. Dessutom fördes engagerande diskussioner med 250 branschproffs under rasterna. BillerudKorsnäs har mycket att berätta och därför går vi in som partner 2019.


2.  2018 var det mycket fokus på plast. 2019 hoppas jag att fiberbaserade förpackningslösningar får större plats.

3.  Vår mission är att utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi ser en stark efterfrågan på hållbara alternativ till plastförpackningar, speciellt från yngre konsumenter. Samtidigt vill varumärkesägare att förpackningen ska stå ut både på hyllan och vid e-handelsleveranser. Här passar vårt material av nyfiber in väl eftersom förpackningarna blir både lätta, starka och ger utmärkt tryck-kvalitet.Håkan Edvist, PacNova

1. Jag tror på att visa upp mitt koncept ofta och att det underlättar vid senare kontakter. Har haft nytta av tidgare deltagande, även om det ännu inte gett affärer.
"Droppen som urholkar stenen"

2. Att marknaden förstår att PacNova tar ett helhetsgrepp på både marknadsföringen och logistiken i samma förpackning. Primär och sekundärförpackningarna ska samverka genom hela värdekedjan. Med vår tjänst uppstår win - win i hela värdekedjan, från varumärkesägare till konsument.

3. Jag tror miljöfaktorer kommer att styra. Men dår är det viktigt att hela livscykelanalysen redovisas för de påståenden om miljö, som olika aktörer gör. Idag blir nog konsumenterna enbart förvirrade av de olika aktörernas påståenden. Ska vi kunna återvinna med ekonomi måste rätt information delges allmänheten. Energiåtervinning är ofta rätt, men är inte politiskt korrekt.

Ola Svarfvar, Shur

1. Mötesplatsen är viktig för att känna av trender i marknaden och givetvis kundmöten.

2.  En sund och nyanserad diskussion om plast som förpackningsmaterial ur ett hållbarhets perspektiv.

3.  Återvinningsbarheten.