På den här sidan möter du våra partner som delger sina reflektioner över PACK POINT NORDIC. Vi ställde 3 frågor. 

1.       Det är första gången BillerudKorsnäs är med som partner. Hur viktig är mötesplatsen för er?

2.       Vad har du för förhoppningar inför årets PACK POINT NORDIC?

3.       Vilka egenskaper blir viktigast i framtidens förpackningar?

Göran Ölander, BillerudKorsnäs

1.  Jag var med på PACK POINT NORDIC 2018 och blev imponerad av kvalitén på seminariepassen. Dessutom fördes engagerande diskussioner med 250 branschproffs under rasterna. BillerudKorsnäs har mycket att berätta och därför går vi in som partner 2019.


2.  2018 var det mycket fokus på plast. 2019 hoppas jag att fiberbaserade förpackningslösningar får större plats.

3.  Vår mission är att utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi ser en stark efterfrågan på hållbara alternativ till plastförpackningar, speciellt från yngre konsumenter. Samtidigt vill varumärkesägare att förpackningen ska stå ut både på hyllan och vid e-handelsleveranser. Här passar vårt material av nyfiber in väl eftersom förpackningarna blir både lätta, starka och ger utmärkt tryck-kvalitet.Håkan Edqvist, PacNova

1. Jag tror på att visa upp mitt koncept ofta och att det underlättar vid senare kontakter. Har haft nytta av tidgare deltagande, även om det ännu inte gett affärer.
"Droppen som urholkar stenen"

2. Att marknaden förstår att PacNova tar ett helhetsgrepp på både marknadsföringen och logistiken i samma förpackning. Primär och sekundärförpackningarna ska samverka genom hela värdekedjan. Med vår tjänst uppstår win - win i hela värdekedjan, från varumärkesägare till konsument.

3. Jag tror miljöfaktorer kommer att styra. Men dår är det viktigt att hela livscykelanalysen redovisas för de påståenden om miljö, som olika aktörer gör. Idag blir nog konsumenterna enbart förvirrade av de olika aktörernas påståenden. Ska vi kunna återvinna med ekonomi måste rätt information delges allmänheten. Energiåtervinning är ofta rätt, men är inte politiskt korrekt.

Ola Svarfvar, Shur

1. Mötesplatsen är viktig för att känna av trender i marknaden och givetvis kundmöten.

2.  En sund och nyanserad diskussion om plast som förpackningsmaterial ur ett hållbarhets perspektiv.

3.  Återvinningsbarheten.

Michael Bohm, Stora Enso Packaging


1. Det är en viktig mötesplats om beslutsfattare delta. Förra gången var det något sämre enligt vår uppfattning.

2. Våra förväntningar är att träffa beslutsfattare beträffande förpackningar för att skapa kontaktytor och förklara våra nya erbjudanden.

3. Att de är förnyelsebara och nedbrytbara och förmodligen uppkopplade (intelligenta).

Maria Møllegård Schmidt, Plus Pack.

1.  Det är första gången Plus Pack är med som partner.
Det er vigtigt for os hele tiden af have dialog med eksisterende såvel som nye kunder. Vi ser Pack Point Nordic som en mødeplads, hvor vi netop kan mødes med kunder og tale spændende emballageløsninger til fødevarer.

2.  Vi forventer, at vi møde nye såvel som eksisterende kunder. Vi forventer at præsentere og vise frem vores emballager og produktnyheder og få gode dialoger med kunder om hvilke udfordringer de har, som vi kan hjælpe dem med at løse.

3.  Først og fremmest skal emballagen løse den udfordring, som en fødevareleverandør står over for. Det betyder, at vi skal bevare fødevaren, forlænge holdbarheden og præsentere maden mest optimalt. Dernæst skal emballagen være bærekraftig. Det betyder, at den skal være designet til genanvendelighed (Designed to be recycled). Hos Plus Pack tænkes bærekraft ind allerede i designprocessen, så vi sikrer, at vi tager hånd om den del.

Pernilla Sandberg, Scanpack

1.  För oss är det en bra mötesplats att träffa både utställare och besökare från Scanpackmässan. Vi värdesätter att bibehålla kontakter i branschen och lyssna av trender och framtidssatsningar inom området förpackningar!

2.  Mycket folk, god stämning och bra möjligheter till mingel och nätverkande.

3.  Förpackningarna bör vara förnyelsebara, smarta och väl designade.

Thomas Olsson, Treform Packaging AB

1. Det har alltid varit bra kvalité på föredragen och intressanta diskussioner med befintliga såväl nya kunder.

Vi ser det som en intressant mötesplats för att diskutera framtida materialval och förpackningslösningar.

2. Dels att få fram vårt budskap till befintliga såväl nya kunder om att vi tillverkar förpackningar i material som har betydligt
lägre CO2 påverkan än traditionella material. Visa upp olika förpackningslösningar samt knyta upp nya kontakter.

3. Att förpackningen har ett lågt CO2 värde i tillverkningsledet samt att förpackningen går att återvinnas.
Även viktigt att kunna förlänga hållbarheten och producera anpassade, optimala förpackningar.

Ann Lorentzon, RISE

1.  Mycket viktig. Normpack arbetar just med livsmedelsförpackningar eller material som kommer i kontakt med livsmedel (food contact material, FCM) och hur de uppfyller lagkraven. Här får vi chans att träffa många av våra befintliga medlemmar och också prata med nya företag.


2.  Normpack har under vintern gått igenom en uppdatering i både vårt sätt att arbeta och vår kommunikation. På PPN får företagen chans att se det ’Nya Normpack’ och hur vi ger våra medlemmar support. Såklart hoppas vi på nya medlemsföretag som inser fördelarna med att ha tillgång till rådgivning och uppdaterad expertkunskap inom ett komplicerat område.

3.  Livsmedelsverket avser att införa tillsynskontroller hos förpackningstillverkare 2020, så en viktig punkt blir att se till att förpackningen uppfyller lagkraven för livsmedelskontakt. Trovärdighet och pålitlighet blir allt viktigare med mer informerade konsumenter. Att uppfylla lagkrav är då en basal hygienfaktor.

Anna Jonhed, Miller Graphics

1. PackPoint Nordic är en mycket bra mötesplats för oss att träffa varumärkesägare, leverantörer men även framtida kunder där våra produkter och tjänster kan komma till nytta. Att alla led finns närvarande gör det till en attraktiv plats att vara med på

2. Mina förhoppningar på årets PackPoint Nordic är att lyssna på intressanta föreläsningar, träffa nya och blivande kunder och plocka upp matnyttig information från mötena

3. Framtidens förpackningar kommer behöva vara än mer anpassade till den vara de ska skydda. Jag tror att rätt förpackning till rätt vara kommer vara avgörande samt att det cirkulära ekonomitänket kommer vara än starkare.

Mats Franzén, CCL Label AB

1. PACK POINT NORDIC är en bra mötesplats att träffa engarerade människor, som är intresserade av nya förpackningslösningar och att lyssna på intressanta föredragshållare

2. Jag önskar så klart fokus på etiketter och dess betydelse för att ge förpackningen ett mervärde. Jag ser också fram emot många spännande samtal om nya och befintliga  etikettlösningar.

3. Vi kommer att se fler och fler etikettmaterial som är miljövänliga och dessutom en klar ökning av etiketter i flera lager, då förpackningarna blir mindre och kravet på information ökar.

Esbjörn Olofsson, OPEA Solutions AB

1.  Vi anser att detta är väldigt viktigt, då det är många beslutsfattare som är delaktiga. Här har vi en möjlighet att nå ut till många på kort tid, och dessutom kunna vara delaktiga i debatterna om olika material och användningsområden. Med tanke på miljömålen om 100% återvinningsbara plaster etc, är detta forum ypperligt att kunna lyfta fram våra lösningar och dessutom kunna påverka marknaden.

2.  Förhoppningarna är att fler ser till en helhet, och inte enbart att plast är dåligt för miljön. Detta är ju något som många tror, men i själva verket kan plasten bidra till minskat svinn vilket i sig är bättre för miljön. Så, min förhoppning är att vi kan lyfta debatten ytterligare ett snäpp och tillsammans med varumärkesägarna, kedjorna, med flera, verkligen se till vad som är bäst lösning för respektive produkt. Det finns inte bara en lösning - det finns många!

3.  I det kortsiktiga perspektivet tror jag att vi ser mer av förnyelsebara material som är 100% återvinningsbara. Men på lång sikt tror jag även att mer förpackningar integreras med RFID/IoT då det kan hjälpa till med sortering, produktens hållbarhet, miljöpåverkan m.m. Vad är det som säger att man inte kan scanna när man ska sortera i sina soptunnor? Det kanske lyser en grön lampa då det hamnar i rätt fack alternativt vid sorteringen i våra återvinningsanläggningar? Utvecklingen går raskt framåt, så att kunna bygga in dessa funktioner i emballaget är nog inte så långt borta.Anette Löhnn, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI

1.  Vi ser att många bra kontakter har skapats och att vi har möjlighet att nå ut med vårt budskap om mer återvinningsbara förpackningar.

2.  Det sker mer och mer ökade samarbeten mellan olika aktörer när det gäller utveckling av förpackningar. Förståelse och kunskap är en viktigt faktor för oss alla och PPN ger oss möjlighet att utbyta erfarenhet och få mer kunskap om förpackningar och innovationer.

3.  Hållbarhet – över tid. Kortsiktiga lösningar, som inte utvärderats i alla led, kommer inte att hålla varken miljömässigt, ekonomiskt eller socialt.

Peter Stenström, GAIA Biomaterials

1.  Den är viktig eftersom vi nått ut till många både nationella och internationella företag. Då vi fick talartid kom det stora genombrottet.

2.  Att vi ännu en gång ska få visa våra senaste utvecklingar ur vårt breda produktprogram.

3.  Att väsentligt minimera utsläpp av fossil Co/Co2 vid förbränning för att minska den globala uppvärmningen samt att materialet skall kunna återanvändas vid insamling.