OM PACK POINT NORDIC

På Pack Point Nordic speglas många olika aktuella aspekter på förpackningar. På scen deltar omkring ett 15-tal talare representerande användare, utvecklare och beslutsfattare från hela värdekedjan för förpackningar. Konferensen som är årligen återkommande har blivit en viktig mötesplats för att inom värdekedjan utbyta erfarenheter och i dialog föra sakfrågor framåt.

Konferensen hålls på svenska, ibland med inslag av presentationer på engelska, av talare från något av våra nordiska grannländer eller annat europeiskt land.

Varför ska man delta på Pack Point Nordic?

Som besökare ger vi dig det senaste inom hållbarhet för minskat klimatavtryck och ökad återvinning, nya lagar som kan påverka din förpackning, materialinköp eller till och med maskinpark, exempel på framgångsrik förpackningsutveckling för en ökad konsumentupplevelse eller för en effektivare intern logistik, bättre miljöindex eller minskade kostnader.

Pack Point Nordic kan enklast beskrivas som ett smörgåsbord av aha-upplevelser som kommer att påverka ditt förpackningsval idag och i framtiden.