Möt våra talare

Kai-Yee Thim (002)

Kai-Yee Thim
Section Director, Product Safety
RISE

Vad kommer din presentation att handla om?

Presentationen kommer handla om vilken utmaning det är att uppfylla begreppet livsmedelssäkerhet. Faktorer och krav som ska uppfyllas och dessutom om diskussionen inom EU som handlar om hur den framtida lagstiftningen inom Food Contact Materials kan se ut.

Hur ser du på dagens förpackningar?

Dagens förpackningar fyller en viktig funktion men det finns alltid förbättringar att göra!

Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se?

Synliggöra förpackningens funktioner för konsumenter. Förmedla för- och nackdelar på t.ex matsvinn om vi inte skulle ha förpackningar.

Kan du beskriva dina förväntningar på konferensen?

Min förväntan är att det blir givande diskussioner och nätverkande, som ska leda till konkreta actions och samarbeten. Jag ser även fram emot att få en trevlig dag med mycket inspiration och intressanta föreläsningar.

LenaLundberg

Lena Lundberg
Ansvarig plastråvarufrågor
IKEM

Vad kommer din presentation att handla om?

Jag ska berätta vad plastbranschen gör för att vi ska få en cirkulär ekonomi för plast. Hur vi förebygger läckage av plast i miljön, säkerställer höga återanvändnings- och återvinningsnivåer samt ökar resurseffektivitet och innovation.

Hur ser du på dagens förpackningar?

De fyller en mycket viktig funktion samtidigt som uppfattningen verkar vara att förpackningar är onödiga. Det ställs många olika krav på förpackningarna och det sker en intressant utveckling av smartare förpackningar.

Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se?

Att förpackningarna bidrar mer till en cirkulär ekonomi. Blir mer återvinningsbara och innehåller mer återvunnet material. Samtidigt är resurseffektivitet i ett livscykelperspektiv viktigast.

Kan du beskriva dina förväntningar på konferensen?

Få inspiration och utbyte av erfarenheter.

Charlotte Breitholtz ny

Charlotte Breitholtz
Senior Business Developer
Stora Enso

Hallå Där Charlotte Breitholtz! Vad kommer din presentation att handla om? Jag kommer att visa exempel på hur Stora Enso använder ny teknologi för att skapa innovativa och intelligenta förpackningar, som effektiviserar logistikkedjan, förbättrar produktsäkerheten och ökar kundengagemanget.

Hur ser du på dagens förpackningar? Det finns mycket som är positivt som exempelvis ett ökat hållbarhetsfokus, men det finns fortfarande stora möjligheter att utveckla kundupplevelsen.

Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se? Jag skulle önska att man fokuserade ännu mer på att se till att förpackningen verkligen skapar ett emotionellt värde till produkten. Detta är så betydelsefullt eftersom förpackningen är det första som konsumenten möts av i butiken eller när man får sin on-lineinköpta produkt levererad.

Kan du beskriva dina förväntningar på konferensen? Jag ser verkligen fram emot denna konferens! Den är ett utmärkt tillfälle att träffa kunder och kollegor i branschen samt att få en inblick i de senaste förpackningstrenderna. Jag hoppas både kunna inspirera andra och själv få inspiration under konferensen!

Leif-Frilund

Leif Fridlund
CEO
Walki OY

Vad kommer din presentation att handla om? Jag kommer att presentera några nya material innovationer som vi på Walki har tagit fram. I linje med vår strategi att ersätta fossilbaserade plast med biobaserade lösningar, så är våra nya förpackningsmaterial naturligtvis baserade på förnybara material som kan återanvändas.

Hur ser du på dagens förpackningar? Funktionsegenskaperna hos förpackningar har generellt under de senaste åren utvecklats kraftigt. Vad som dock ofta saknas är ett “end-of-life” tänkande, dvs vad sker med förpackningen efter att den har använts

Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se? Vi kan inte forsätta att globalt dumpa 25 miljoner ton av plastförpackningar (enligt World Economic Forum) i naturen, främst i våra hav, utan vi måste redan i designfasen av förpackningen ta mera effektivt i beaktande  materialens hela värdekedja

Kan du beskriva dina förväntningar på konferensen. Jag ser fram emot att få träffa nya människor och framför allt lära mig någonting nytt.

Janita-Ericsson

Janita Ericsson
Commercial Director
Gasporox

Vad kommer din presentation att handla om?
Eftersom fokus för eventet är Livsmedelssäkerhet blir det hur rätt gas i förpackningen garanterar
livsmedlets kvalitet och att det då det är MAP-packat inte innehåller tillsatta kemikalier.

Hur ser du på dagens förpackningar?
Förstår att man av lagringstidsskäl arbetar med plast och aluminium som påverkar vår miljö negativt

Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se?
Följer med intresse nya förpackningar i t. ex pappersmaterial.

Kan du beskriva dina förväntningar på konferensen?
Intresserade åhörare och meddeltagare som medger god, konstruktiv och framåtseende konversation

jonasarnberg

Jonas Arnberg
VD
Hui Research

 Vad kommer din presentation att handla om?
Jag kommer att beskriva det skifte som nu sker i handeln. All tillväxt sker på nätet och butikskedjor med tungvikten av sin försäljning i butik får det allt tuffare. Till detta ser vi att försäljningen från utländska företag som Amazon, Alibaba, Wish och Zalando ökar snabbt. Den svenska handeln står alltså inför en helt ny typ av konkurrenssituation. Summan av den ökade konkurrens vi ser växer fram är bland annat ännu lägre marginaler för handeln. En nyckel för att överleva är att kunna anpassa sin affärsmodell till den nya tidens förutsättningar.

 Hur ser du på dagens förpackningar?
Jag tror att en ökad e-handel ställer helt nya krav på hur förpackningar presenteras för kunden när denna inte kan känna och klämma på varan.

Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se?
Det skulle vara intressant att få lyssna till vilken betydelse förpackningsdesign, storlek och pris mm varierar och påverkar försäljningen.

Beskriv dina förväntningar på konferensen.
Jag ser fram emot att få lära mig mer om hur digitaliseringen driver nya sätt att presentera varor på.

Agneta-Paander

Agneta Påander
CSR-director
Orkla Foods Sverige

 Vad kommer din presentation att handla om?
Den goda maten, förpackad för ökad hållbarhet.

Hur ser du på dagens förpackningar?
Dagens förpackningar är generellt funktionella ur ett produktionsperspektiv. Detta kommer även framåt vara stort fokus. Men detta perspektiv räcker inte.

 Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se?
 Nya områden måste beaktas; funktionalitet ur ett konsumentperspektiv, förpackningar för minskat matsvinn, portionstänk snarare än 500g som standard, cirkulärt tänk och ökat samarbete.

Beskriv dina förväntningar på konferensen.
Jag ser verkligen fram emot konferensen. Stort utbyte av erfarenheter, bra diskussioner om branschens utmaningar och en plattform för ökat samarbete.

Axel-Boethius

Axel Boëthius
Sales Manager
FTI

Vad kommer din presentation att handla om?
Min presentation kommer handla om återvinningens roll i samhället, möjlighet att förbättra återvinningen i flera olika led samt den samhällsinsats det innebär att återvinna.

Hur ser du på dagens förpackningar?
Dagens förpackningar fyller allt som oftast ett viktigt syfte. Men man har många gånger inte tänkt på återvinningsledet när man tillverkar dem. Det finns lågt hängande frukter att plocka och samtidigt förpackningar som är väldigt svåra att återvinna. Vi jobbar på frågan från båda håll.

Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se?
Välj rätt material där det går. Undvik onödiga tryck och använd återvunnet material där det är möjligt.

Kan du beskriva dina förväntningar på konferensen?
En möjlighet att mötas flera olika intressenter, utbyta erfarenheter och skapa möjligheter för ökad återvinning.

Ulrica-Edlund

Ulrica Edlund
Professor
KTH

Vad kommer din presentation att handla om?
Plast i förpackningar – hållbart och/eller hållbart? Jag vill belysa och nyansera bilden av vad plast är och kan vara. Vad menar vi egentligen med hållbart, miljövänligt, nedbrytbart och bio-baserat? Vad är mest hållbart, är det bio-baserade material eller bio-nedbrytbara material vi bör använda?

Hur ser du på dagens förpackningar?
Moderna förpackningar har revolutionerat hela livsmedelsindustrin. Men inget bra som inte kan bli lite bättre…

Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se?
Mer genomtänka val av förpackningsmaterial, baserade på holistisk hänsyn till materialets hela värdekedja.

Kan du beskriva dina förväntningar på konferensen?
Kreativa möten och diskussioner.

Helge-Steg

Helge Steg
VD
Arta Plast


Vad kommer din presentation att handla om?
Presentationen kommer att handla om FiberCup resan från ide till färdig produkt. Det var en brokig resa som startade i Tyresö vände i Ystad och till sist landade på hyllan tack vare Skogen. Jag kommer att prata om att tron på vad som är bäst kanske inte alltid är rätt i kundens ögon. Vi började med den i vår värld optimala förpackningen men kunderna ville ha mer. Vår innovationskraft och unika teknik gjorde det möjligt att uppfylla hela listan med önskningar…

Hur ser du på dagens förpackningar?
Dagens förpackningar är generellt bra och utvecklingen går verkligen framåt. Utmaningen är att se helheten och inte bara stirra sig blind på de enskilda komponenterna. (Materialen) Vi måste plocka de lågt hängande CO₂ frukterna först och även om vi sätter målen högt ska vi skörda på vägen. Min devis är 50% av hälften är fortfarande bättre än 100% av en tiondel och 100% av allt hinner vi inte vänta på.

Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se?
Jag skulle vilja se en förändring av debatten kring plast.
Om vi istället för att fokusera hur vi ska ”förbjuda” sopor i havet fokuserar på hur kretsloppet ska fungera når vi målet snabbare. Vi kan med ganska små medel skapa förutsättningarna för en ekonomiskt lönsam återvinning av alla förpackningar i polymera material som PP, PE och PET. För att nå detta kan vi inte strypa flödet och där med förutsättningarna men vi måste nog rätta oss i leden och det kan betyda att några av de idag flitigt använda materialen får stryka på foten.

Kan du beskriva dina förväntningar på konferensen?
Som alltid på Pack Point förväntar jag mig många spännande aha upplevelser intressanta föreläsningar samtal och trevligt mingel.

Marko Arola 2

Marko Arola
VD
Tempix AB

Vad kommer din presentation att handla om?
Tempix resa från starten till idag. Beskriver teknologin, samt lite om de utmaningar vi har haft för att komma ut med produkten.

Hur ser du på dagens förpackningar?
De behöver bli smartare. Teknologin finns redan framme, men används för lite av branschaktörerna.

Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se?
Rent konkret så kan hylltiden i butikerna ökas med dagens teknologi och bättre rutiner. Matsvinnet minskar när sista förbrukningsdag hamnar lite längre bort i tiden.

Kan du beskriva dina förväntningar på konferensen?
Vill att aktörerna får en inblick i Tempix samt att vi lyckas väcka intresse för vår teknologi även i Sverige.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Erik Lindroth
Miljödirektör
Tetra pak

Vad kommer din presentation att handla om?
Trenden mot allt mer fokus på förpackningens hållbarhetsprestanda har varit stark de senaste åren och konsumentens åsikt blir allt viktigare. Jag vill dela med mig av några av de lärdomar vi dragit genom att följa konsumenterna och hur det påverkar vägen framåt.

Hur ser du på dagens förpackningar?
Förpackningen har många roller att spela. Den måste skydda livsmedlet men samtidigt vara lätt att använda och även ha bra hållbarhetsprestanda. Dagens förpackningar levererar på de första två rollerna men måste bli bättre på den tredje. En god förpackning ger en bra hållbarhetsprestanda samtidigt som den är lätt att använda och skyddar innehållet.

Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se? 
Att man tar ett helhetsgrepp i förpackningsdiskussionen. Alltför ofta är det bara en fråga som diskuteras, men vi måste kunna hålla fler tankar i huvudet samtidigt.

Beskriv dina förväntningar på konferensen. 
Jag hoppas gå därifrån med nya perspektiv och åtminstone en helt ny idé att arbeta vidare med.

 

Agneta Tollin

Agneta Tollin
Statsinspektör
Livsmedelsverket

Vad kommer din presentation att handla om? Det kommer att vara en kortfattad information om vilka krav lagstiftningen ställer på förpackningar som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Hur tror du livsmedelsförpackningarna kommer att förändras/förbättras? Jag tror att vi i framtiden kommer att se mer av funktionella förpackningar som exempelvis kan förlänga hållbarhetstider och indikera lagringsförhållanden.

Beskriv dina förväntningar på konferensen. Det händer mycket inom förpackningsbranschen så det ska bli spännande att höra om.

 

Andreas-Malmberg

Andreas Malmberg
VD och Koncernchef
Trioplast

hur hur ser framtiden för plastförpackningar ut? Framtiden ser Återvunnen ut!

Vad kommer din presentation att handla om? I plastdebatten idag ligger stort fokus på insamling och sortering av plastavfall, ett område där det krävs både ökade strukturinvesteringar (som till exempel sorteringsanläggningen för plast i Motala) i kombination med effektiva lösningar för ökad hushållsnära sortering och insamling. Jag kommer angripa diskussionen från andra hållet – nämligen behovet att varumärkesägare flyttar gränserna ytterligare för var återvunnet material kan användas. Annars kommer vi att om några år sitta med kvalitativ återvunnen plastråvara som vi inte har någon avsättning för.

Hur ser du på dagens förpackningar? Förpackningsmarknaden går igenom en mycket spännande tid, speciellt i skenet av EUs nya strategi kring cirkulär ekonomi, och plastens roll i denna. Många viktiga beslut kommer närmaste året tas på alla nivåer i marknaden, och jag tror återvunnet kommer vara en nyckelfaktor.

Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se? Återvinning som allmän utgångsbas i alla plastdiskussioner.

Kan du beskriva dina förväntningar på konferensen?

– Friska diskussioner och ett växande nätverk av återvinnande miljöhjältar!

Tanja Virtanen

Tanja Virtanen-Leppä
Head of Packaging

Valio

What will your presentation be about? How to fulfil the key functions of packaging while aiming for low environmental impact.

How do you look at today’s packaging? It is great to work with packaging: in the end we are all consumers with an emotional connection to packaging. When talking about sustainability it is sometimes a bit hard for consumers to tell the difference between perceived sustainability and actual fact-based sustainability.

What changes / improvements would you prefer to see? Developing technologies will provide exciting possibilities in packaging. I’d prefer to see more packaging materials sourced from bio-based resources. I’d also like to see recycling systems and materials developing and bringing us more possibilities in both open and closed loop recycling

Can you describe your expectations on the conference? I look forward to meet new contacts within packaging related value chain and to discuss future of packaging

Åke Rosén beskuren (1)

Åke Rosén
Grundare
Gaia Biomatricals

Vad kommer din presentation att handla om? Att bioplast är mycket mer än bara komposterbart; den bidrar med flera andra egenskaper än bara nedbrytbarhet.

Hur ser du på dagens förpackningar? Fortsätter förpackningsutvecklingen av idag med fossila plaster, kan det bidra till klimatförändringen, plastbergen i havet och nedskräpningen på jorden, där djurlivet offras.

Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se? Produkter baserade på förnybara råvaror, som kan omvandlas till förnybar energi, samt mindre utsläpp av CO och CO2.

Beskriv dina förväntningar på konferensen. Jag förväntar mig att den skall ge ytterligare ett genombrott för bioplasten i Sverige.

Anna Jonhed (2)

Anna Jonhed
Sales & Business Dev Director
Miller Graphics

Vad kommer din presentation att handla om? Hur Miller Graphics ser på digitalisering och förpackningar när vi handlar allt mer på nätet.

Hur ser du på dagens förpackningar? Dagens förpackningar är inte fullt ut anpassade till e-handel och vi behöver utveckla förpackningarna för att möta framtidens möjligheter.

Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se? Ökat samarbete i hela värdekedjan för att tillsammans ta vara på de möjligheter som finns.

Beskriv dina förväntningar på konferensen. Möta branschen, knyta kontakter och lära oss mer om hela värdekedjan.

edf

Melker Camnerin
Innovation and product manager 
Bring

Vad kommer din presentation att handla om? E-handelslogistik och de möjligheter och förändringar som en ny generation konsumenter tillsammans med digitaliseringen ger. När en större del av handeln flyttas från fysisk butik så blir även förpackningen en viktigare del av köp- och leveransupplevelsen. Hur framtidens förpackningar kan revolutionera delar av konsumentleveranserna.

Hur ser du på dagens förpackningar? Fortfarande är en stor del av det som skickas bruna lådor med mycket luft.

Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se?  Mer personliga förpackningar, som ger mottagaren en känsla av det avsändaren står för. Mer flexibla förpackningar, för att skicka mindre luft. Kylda förpackningar, anpassade för hemleverans av mat i stor skala.

Kan du beskriva dina förväntningar på konferensen? Jag hoppas få höra förpackningsbranschens syn på framtiden och ta med mig tankar om hur det kan påverka konsumentupplevelsen.