Möt våra talare

Janita-Ericsson

Janita Ericsson
Commercial Director
Gasporox

Vad kommer din presentation att handla om?
Eftersom fokus för eventet är Livsmedelssäkerhet blir det hur rätt gas i förpackningen garanterar
livsmedlets kvalitet och att det då det är MAP-packat inte innehåller tillsatta kemikalier.

Hur ser du på dagens förpackningar?
Förstår att man av lagringstidsskäl arbetar med plast och aluminium som påverkar vår miljö negativt

Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se?
Följer med intresse nya förpackningar i t. ex pappersmaterial.

Kan du beskriva dina förväntningar på konferensen?
Intresserade åhörare och meddeltagare som medger god, konstruktiv och framåtseende konversation

jonasarnberg

Jonas Arnberg
VD
Hui Research

 Vad kommer din presentation att handla om?
Jag kommer att beskriva det skifte som nu sker i handeln. All tillväxt sker på nätet och butikskedjor med tungvikten av sin försäljning i butik får det allt tuffare. Till detta ser vi att försäljningen från utländska företag som Amazon, Alibaba, Wish och Zalando ökar snabbt. Den svenska handeln står alltså inför en helt ny typ av konkurrenssituation. Summan av den ökade konkurrens vi ser växer fram är bland annat ännu lägre marginaler för handeln. En nyckel för att överleva är att kunna anpassa sin affärsmodell till den nya tidens förutsättningar.

 Hur ser du på dagens förpackningar?
Jag tror att en ökad e-handel ställer helt nya krav på hur förpackningar presenteras för kunden när denna inte kan känna och klämma på varan.

Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se?
Det skulle vara intressant att få lyssna till vilken betydelse förpackningsdesign, storlek och pris mm varierar och påverkar försäljningen.

Beskriv dina förväntningar på konferensen.
Jag ser fram emot att få lära mig mer om hur digitaliseringen driver nya sätt att presentera varor på.

Agneta-Paander

Agneta Påander
CSR-director
Orkla Foods Sverige

 Vad kommer din presentation att handla om?
Den goda maten, förpackad för ökad hållbarhet.

Hur ser du på dagens förpackningar?
Dagens förpackningar är generellt funktionella ur ett produktionsperspektiv. Detta kommer även framåt vara stort fokus. Men detta perspektiv räcker inte.

 Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se?
 Nya områden måste beaktas; funktionalitet ur ett konsumentperspektiv, förpackningar för minskat matsvinn, portionstänk snarare än 500g som standard, cirkulärt tänk och ökat samarbete.

Beskriv dina förväntningar på konferensen.
Jag ser verkligen fram emot konferensen. Stort utbyte av erfarenheter, bra diskussioner om branschens utmaningar och en plattform för ökat samarbete.

Axel-Boethius

Axel Boëthius
Sales Manager
FTI

Vad kommer din presentation att handla om?
Min presentation kommer handla om återvinningens roll i samhället, möjlighet att förbättra återvinningen i flera olika led samt den samhällsinsats det innebär att återvinna.

Hur ser du på dagens förpackningar?
Dagens förpackningar fyller allt som oftast ett viktigt syfte. Men man har många gånger inte tänkt på återvinningsledet när man tillverkar dem. Det finns lågt hängande frukter att plocka och samtidigt förpackningar som är väldigt svåra att återvinna. Vi jobbar på frågan från båda håll.

Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se?
Välj rätt material där det går. Undvik onödiga tryck och använd återvunnet material där det är möjligt.

Kan du beskriva dina förväntningar på konferensen?
En möjlighet att mötas flera olika intressenter, utbyta erfarenheter och skapa möjligheter för ökad återvinning.

Ulrica-Edlund

Ulrica Edlund
Professor
KTH

Vad kommer din presentation att handla om?
Plast i förpackningar – hållbart och/eller hållbart? Jag vill belysa och nyansera bilden av vad plast är och kan vara. Vad menar vi egentligen med hållbart, miljövänligt, nedbrytbart och bio-baserat? Vad är mest hållbart, är det bio-baserade material eller bio-nedbrytbara material vi bör använda?

Hur ser du på dagens förpackningar?
Moderna förpackningar har revolutionerat hela livsmedelsindustrin. Men inget bra som inte kan bli lite bättre…

Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se?
Mer genomtänka val av förpackningsmaterial, baserade på holistisk hänsyn till materialets hela värdekedja.

Kan du beskriva dina förväntningar på konferensen?
Kreativa möten och diskussioner.

Helge-Steg

Helge Steg
VD
Arta Plast


Vad kommer din presentation att handla om?
Presentationen kommer att handla om FiberCup resan från ide till färdig produkt. Det var en brokig resa som startade i Tyresö vände i Ystad och till sist landade på hyllan tack vare Skogen. Jag kommer att prata om att tron på vad som är bäst kanske inte alltid är rätt i kundens ögon. Vi började med den i vår värld optimala förpackningen men kunderna ville ha mer. Vår innovationskraft och unika teknik gjorde det möjligt att uppfylla hela listan med önskningar…

Hur ser du på dagens förpackningar?
Dagens förpackningar är generellt bra och utvecklingen går verkligen framåt. Utmaningen är att se helheten och inte bara stirra sig blind på de enskilda komponenterna. (Materialen) Vi måste plocka de lågt hängande CO₂ frukterna först och även om vi sätter målen högt ska vi skörda på vägen. Min devis är 50% av hälften är fortfarande bättre än 100% av en tiondel och 100% av allt hinner vi inte vänta på.

Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se?
Jag skulle vilja se en förändring av debatten kring plast.
Om vi istället för att fokusera hur vi ska ”förbjuda” sopor i havet fokuserar på hur kretsloppet ska fungera når vi målet snabbare. Vi kan med ganska små medel skapa förutsättningarna för en ekonomiskt lönsam återvinning av alla förpackningar i polymera material som PP, PE och PET. För att nå detta kan vi inte strypa flödet och där med förutsättningarna men vi måste nog rätta oss i leden och det kan betyda att några av de idag flitigt använda materialen får stryka på foten.

Kan du beskriva dina förväntningar på konferensen?
Som alltid på Pack Point förväntar jag mig många spännande aha upplevelser intressanta föreläsningar samtal och trevligt mingel.

Jorgen-Bergqvist

Jörgen Bergqvist
CEO
Delicato

Vad kommer din presentation att handla om?
Jag kommer prata om förpackningens roll för att skapa värde i erbjudandet och som viktig del för att bygga varumärke.

Hur ser du på dagens förpackningar?
Inom vår bransch – bageri och konditori – har förpackningens roll helt förändrats. Från att primärt vara ett transportemballage till fantastiska produkter är det nu en del av att skapa värde i erbjudandet, något som blir ännu viktigare när skillnaden i produktkvaliteten mellan olika produkter minskar.

Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se?
Delicato vill gå i bräschen för ett mer hållbart erbjudande, och här spelar förpackningen en stor del, inte minst genom att finna nya alternativ till plast. Fortfarande tycker jag dock förpackningsindustrin inte lyckats presentera tillräckligt konkreta och hållbara lösningar som samtidigt levererar på de funktionella parametrar som vi behöver.

 Beskriv dina förväntningar på konferensen.
Jag förväntar mig lika delar inspiration, nya affärsmöjligheter, samt nätverkande.

Christina-Frohm-Kramer

Christina Frohm Kramer
Sales & Manager Director
Micvac

Det är första gången Micvac  är med som partner. Hur viktig är mötesplatsen för er.
Norden är vår hemmamarknad och det är viktigt för oss att vara med i sammanhang där man pratar förpackningar.

Vilka förväntningar har du inför årets PACK POINT NORDIC?
Vi hoppas knyta nya spännande kontakter. Det är viktigt för oss att nätverka inom branschen för att få insyn vad gäller trender etc.

Vad kommer ni att fokusera på att visa upp?
Vi kommer att ha med vår patenterade förpackning och visa på dess viktiga roll i processen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Erik Lindroth
Miljödirektör
Tetra pak

Vad kommer din presentation att handla om?
Trenden mot allt mer fokus på förpackningens hållbarhetsprestanda har varit stark de senaste åren och konsumentens åsikt blir allt viktigare. Jag vill dela med mig av några av de lärdomar vi dragit genom att följa konsumenterna och hur det påverkar vägen framåt.

Hur ser du på dagens förpackningar?
Förpackningen har många roller att spela. Den måste skydda livsmedlet men samtidigt vara lätt att använda och även ha bra hållbarhetsprestanda. Dagens förpackningar levererar på de första två rollerna men måste bli bättre på den tredje. En god förpackning ger en bra hållbarhetsprestanda samtidigt som den är lätt att använda och skyddar innehållet.

Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se? 
Att man tar ett helhetsgrepp i förpackningsdiskussionen. Alltför ofta är det bara en fråga som diskuteras, men vi måste kunna hålla fler tankar i huvudet samtidigt.

Beskriv dina förväntningar på konferensen. 
Jag hoppas gå därifrån med nya perspektiv och åtminstone en helt ny idé att arbeta vidare med.

 

Agneta Tollin

Agneta Tollin
Statsinspektör
Livsmedelsverket

Vad kommer din presentation att handla om? Det kommer att vara en kortfattad information om vilka krav lagstiftningen ställer på förpackningar som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Hur tror du livsmedelsförpackningarna kommer att förändras/förbättras? Jag tror att vi i framtiden kommer att se mer av funktionella förpackningar som exempelvis kan förlänga hållbarhetstider och indikera lagringsförhållanden.

Beskriv dina förväntningar på konferensen. Det händer mycket inom förpackningsbranschen så det ska bli spännande att höra om.

 

Anna Jonhed (2)

Anna Jonhed
Sales & Business Dev Director
Miller Graphics

Vad kommer din presentation att handla om? Hur Miller Graphics ser på digitalisering och förpackningar när vi handlar allt mer på nätet.

Hur ser du på dagens förpackningar? Dagens förpackningar är inte fullt ut anpassade till e-handel och vi behöver utveckla förpackningarna för att möta framtidens möjligheter.

Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se? Ökat samarbete i hela värdekedjan för att tillsammans ta vara på de möjligheter som finns.

Beskriv dina förväntningar på konferensen. Möta branschen, knyta kontakter och lära oss mer om hela värdekedjan.