Möt våra partners

Ingrid Lidbäck 12 maj

 Ingrid Lidbäck, ÅR Packaging AB

Det är tredje gången ni är med som huvudpartner. Hur viktig är mötesplatsen för er?
Denna konferens är ett bra forum för representanter från alla aktörer i värdekedjan för livsmedelsförpackningar. Vi får möjlighet att träffa många olika deltagare samt fånga nyheter och trender under en dag, med presentationer som täcker ett brett spektrum.

Vilka förväntningar har du inför årets PACK POINT NORDIC?
Mycket interaktion med kunder, varumärkesägare och andra samarbetspartners – både befintliga och förhoppningsvis många nya kontakter.

Vad kommer ni att fokusera på att visa upp?
Vi kommer givetvis visa exempel på bredden av vad hela ÅR Packaging-gruppen kan erbjuda, med allt från kartong- och flexibla förpackningslösningar till tråg och bägare för food-on-the-go. Dessutom lyfter vi fram några av våra senaste innovationer inom produktdifferentiering och miljötänk.

Peter

Peter Stenström, GAIA

 Gaia Biomaterials har varit med tidigare år som partner. Hur viktig är mötesplatsen för er?
Den är mycket viktig. En bra konferens med mycket kunniga människor.

Vilka förväntningar har du inför årets PACK POINT NORDIC?
Att vi ska knyta kontakter med minst lika många intressanta personer som förra gången.

Vad kommer ni att fokusera på att visa upp?
Vi kommer att fokusera på tråg, filmmaterial, påsar och flaskor.

FrohmKramer_Christina_press

Christina Frohm Kramer, Micvac

Det är första gången Micvac  är med som partner. Hur viktig är mötesplatsen för er?
Norden är vår hemmamarknad och det är viktigt för oss att vara med i sammanhang där man pratar förpackningar.

Vilka förväntningar har du inför årets PACK POINT NORDIC?
Vi hoppas knyta nya spännande kontakter. Det är viktigt för oss att nätverka inom branschen för att få insyn vad gäller trender etc.

Vad kommer ni att fokusera på att visa upp?
Vi kommer att ha med vår patenterade förpackning och visa på dess viktiga roll i processen.

Håkan Edqvist, PacNova

Det är tredje gången PacNova  är med som partners. Hur viktig är mötesplatsen för dig?
Jag träffar beslutsfattare från varumärkesägare och butikskedjor på en begränsad yta. Lätt att få kontakt

Vilka förväntningar har du inför årets PACK POINT NORDIC?
Att få chansen att hos fler företag visa på vad  min annorlunda förpackning och sättet att använda den på kan tillföra i fördel för butiker och varumärkesägare m.fl

Vad kommer du att fokusera på att visa upp?
StrapCarrier och att redovisa provförsäljningar med den förpackningen från sommaren 2017

Ingela Stenson

Ingela Stenson, United Minds

Det är tredje gången ni är med som partner. Hur viktig är konferensen för er och era medlemmar? Vårt samarbete är viktigt och konferensen ger en mycket bra belysning av vad som sker inom förpackningsområdet som är en viktigt, dynamiskt område för alla som sysslar med livsmedel.

Vilka förväntningar har ni inför årets PACK POINT NORDIC? Nya idéer och lösningar som gynnar livsmedelsbranschen, det finns ett stort behov av ny kunskap och uppdatering eftersom det händer så mycket inom området.

Vad kommer ni att fokusera på? Plaster och livsmedel är i fokus, här fattas kunskap enligt både branschen och Livsmedelsverket. Även nedskräpningsfrågan är aktuell, i och med att on-the-go ätandet ökar.

Michael Bohm - Stora Enso

Michael Bohm, Stora Enso Packaging

Det är andra gången Stora Enso  är med som partner. Hur viktig är mötesplatsen för er?
Det är en viktigt att livsmedelsbranschen använder förnyelsebart material och på Pack Point Nordic träffar Stora Enso viktiga beslutsfattare. Det är viktigt för oss, dem och vår miljö.

Vilka förväntningar har du inför årets PACK POINT NORDIC?
Mina förväntningar är att träffa framtida partners som tillsammans med Stora Enso vill förbättra.

Vad kommer ni att fokusera på att visa upp?
Förnyelsebara förpackningslösningar för nutida och framtida bruk.

Kai-Yee Thim (002)

Kai-Yee Thim, RISE Bioeconomy/Biobased materials

Det är andra gången RISE är med som partner. Hur viktig är mötesplatsen för er?
Det är kombinationen av aktörer från hela förpackningskedjan, intressanta föreläsningar och det aktiva intresset och engagemanget från deltagarna som skapar en viktig mötesplats, vilket vi gärna vill vara del av även detta år. Dessutom är det ett tillfälle för oss att träffa våra kunder och samarbetspartners på en trevlig tillställning.

Vilka förväntningar har du inför årets PACK POINT NORDIC?
Min förväntan är att det blir givande diskussioner och nätverkande, som ska leda till konkreta actions och samarbeten. Jag ser även fram emot att få en trevlig dag med mycket inspiration och intressanta föreläsningar.

Vad kommer ni att fokusera på att visa upp?
Vi kommer att visa bredden av vad RISE arbetar med inom förpackningsområdet., vilket spänner sig över hela förpackningskedjan!

 Thomas Olsson, Treform

Det är andra gången Treform  är med som partner. Hur viktig är mötesplatsen för er?
Den är viktigt i form av att träffa nya och befintliga kunder.

Vilka förväntningar har du inför årets PACK POINT NORDIC?
Skapa nya kontakter och lyssna på intressanta föredrag.

Vad kommer ni att fokusera på att visa upp?
Det går mer och mer mot mer miljövänliga plastmaterial så vi kommer att visa upp förpackningar i biomaterial.

 Emelie Törn, Empack Easyfairs

Det är andra gången Empack Easyfairs är med som partner. Hur viktig är mötesplatsen för er?
Det fysiska mötet blir alltmer viktigt när allt runt omkring oss i vår omvärld digitaliseras. Vi vill vara nära branschen för att uppnå vårt mål med Empack – att föra förpackningsbranschen framåt?

Vilka förväntningar har du inför PACK POINT NORDIC 2018?
Våra förväntningar är att nätverka och träffa branschen för att lyssna till de utmaningar och möjligheter som finns.

Vad kommer ni att fokusera på? Vi är stolta att presentera att Empack snart varit en del av förpackningsbranschen i 15 år (!)
Detta kommer vi att fira med jubileumsmässa i Stockholm 2-3 oktober 2019. Detta kommer vi att presentera och även lyfta fram Empack VIP.

Helge Steg, Arta Plast

Det är andra gången Arta Plast  är med som partner. Hur viktig är mötesplatsen för er?
De år då Scanpack inte faller in är detta förmodligen ett av de intressantaste eventen i Sverige. Det ger oss ju tid och möjlighet att känna av pulsen i Livsmedelsindustrin och samtidigt vara en del av den. Sen är det ju ett gyllene till fälle att träffa alla våra kunder, kollegor och inte minst livsmedelskedjornas representanter.

Vilka förväntningar har du inför årets PACK POINT NORDIC?
Mogna diskussioner om förpackningars återvinning, miljöpåverkan och vad konsumenterna egentligen förväntar sig.

Vad kommer ni att fokusera på att visa upp?
Vi kommer att visa våra förpackningar och hur de kan vara smarta miljöval.

Esbjörn Olofsson - OPEA

Esbjörn Olofsson, Coveris/OPEA

Det är tredje gången Coveris och OPEA  är med som partners. Hur viktig är mötesplatsen för er?  
Vi anser att detta är mycket viktigt för oss, då vi har stora möjligheter att nå ut till rätt beslutsfattare i rätt forum. Dessutom är det ett ypperligt tillfälle att nätverka samt se hur andra i branschen ser på framtiden. Trender, målsättningar, nya rön m.m är det vi fokuserar på för att kunna vara långt fram i utvecklingen med våra lösningar.

Lilka förväntningar har du inför årets PACK POINT NORDIC? 
Som tidigare år. Dessutom ett bra sätt att nå ut till många på kort tid. Är övertygad om att detta kan leda till en utveckling av framtida förpackningslösningar och klimatsmarta alternativ både inom emballage och hållbarheten på produkterna. Ett helhetsfokus där både matsvinn och smarta förpackningar samverkar för att få fram det optimala.

Vad kommer ni att fokusera på att visa upp? 
Då just matsvinn samt miljö går hand i hand, kommer vi att fortsätta vårt huvudfokus på rätt förpackning till rätt produkt. Kort sagt, smarta förpackningar för en optimal hållbarhet!

Mikael Eriksson - PPN 2018

Mikael Eriksson, Miller Graphics

Det är tredje gången Coveris och OPEA  är med som partners. Hur viktig är mötesplatsen för er?
Vi är alltid nyfikna på att få möta hela kedjan av aktörer gällande utveckling av förpackningar och där är PACK POINT NORDIC en viktig mötesplats.  

Vilka förväntningar har du inför årets PACK POINTNORDIC?
Vi kommer att fortsätta diskussionen om effektivare och snabbare hantering av varumärkesägarnas prepress oberoende av tryckmetod och substrat.

Vad kommer ni att fokusera på att visa upp?
Sedan förra konferensen har vi även lanserat ett nytt affärsområde inom Digital Solutions som vi ser fram emot att få berätta mer om på PACK POINT NORDIC 2018.

Barbro Berggren

Barbro Berggren, DS Smith

Det är första gången DS Smith  är med som partner. Hur viktig är mötesplatsen för er?
Alla mötesplatser där tillfälle ges för personliga möten med kunder är av stor vikt för oss.

Vilka förväntningar har du inför årets PACK POINT NORDIC? Jag hoppas bli inspirerad och få del av nya trender inom området förpackningar i allmänhet och livsmedelsförpackningar i synnerhet.

Vad kommer ni att fokusera på att visa upp?
Förpackningen, som en kommunikativ budskapsbärare, i ett hållbart kretslopp.