Möt våra partners

Sara Bergendorff

 Sara Bergendorff, Returpack AB

Det är första gången Returpack är med som partner. Hur viktig är mötesplatsen för er?
Det system vi driver ska hantera dagens pantförpackningar – utan att äventyra framtidens resurser. Det är därför vi ständigt arbetar med att utveckla pantsystemet och följer med i utvecklingen av nya förpackningslösningar och material för dryckesförpackningar. Mötesplatsen ser vi som en chans att ta del av innovationer och utmaningar som våra anslutna producenter står inför samt öka kunskapen om pantsystemet hos besökarna.

Vilka förväntningar har du inför årets PACK POINT NORDIC?
Intressanta seminarier och samtal.

Vad kommer ni att fokusera på att visa upp?
Pant på juice! I vårt led att utveckla pantsystemet har vi sen årsskiftet öppnat upp för frivillig anslutning av juiceprodukter i plast och metallförpackningar. Vi vill också prata om förpackningsdesign som främjar återvinning och möjliggör att flaska kan bli till ny flaska och burk till burk.

Ingrid Lidbäck 12 maj

 Ingrid Lidbäck, ÅR Packaging AB

Det är tredje gången ni är med som huvudpartner. Hur viktig är mötesplatsen för er?
Denna konferens är ett bra forum för representanter från alla aktörer i värdekedjan för livsmedelsförpackningar. Vi får möjlighet att träffa många olika deltagare samt fånga nyheter och trender under en dag, med presentationer som täcker ett brett spektrum.

Vilka förväntningar har du inför årets PACK POINT NORDIC?
Mycket interaktion med kunder, varumärkesägare och andra samarbetspartners – både befintliga och förhoppningsvis många nya kontakter.

Vad kommer ni att fokusera på att visa upp?
Vi kommer givetvis visa exempel på bredden av vad hela ÅR Packaging-gruppen kan erbjuda, med allt från kartong- och flexibla förpackningslösningar till tråg och bägare för food-on-the-go. Dessutom lyfter vi fram några av våra senaste innovationer inom produktdifferentiering och miljötänk.

Peter

Peter Stenström, GAIA

 Gaia Biomaterials har varit med tidigare år som partner. Hur viktig är mötesplatsen för er?
Den är mycket viktig. En bra konferens med mycket kunniga människor.

Vilka förväntningar har du inför årets PACK POINT NORDIC?
Att vi ska knyta kontakter med minst lika många intressanta personer som förra gången.

Vad kommer ni att fokusera på att visa upp?
Vi kommer att fokusera på tråg, filmmaterial, påsar och flaskor.

Jorgen Skoglund kvadrat

Jorgen Skoglund, ABB

Det är andra gången ABB är med som partner. Hur viktig är mötesplatsen för er? ABB stärker fokuseringen på att vara en närvarande partner inom livsmedelsbranschen. Förpackningar är A och O för denna bransch. Vi vill gärna bistå med smarta automationslösningar och logistiska lösningar inom förpackningsbranschen.

Vilka förväntningar har du inför PACK POINT NORDIC 2018? För ABB är det viktigt med att nätverka och att vi medverkar i dialogen till ökad fokus på svensk livsmedelsindustri. Pack Point Nordic gör i år en Nordisk utökning, så gemensamma nordiska nätverk är än mer viktig i vår globala värld.

Vad kommer ni att fokusera på att visa upp? Förra året hade vi med vår YuMI, i år väljer vi enkelheten med ABB, t.ex. 3D-vyer från Robotstudio. Vi fortsätter även marknadsföra ABB Ability (IoT) med någon finess på plats!

Håkan Edqvist, PacNova

Det är tredje gången PacNova  är med som partners. Hur viktig är mötesplatsen för dig?
Jag träffar beslutsfattare från varumärkesägare och butikskedjor på en begränsad yta. Lätt att få kontakt

Vilka förväntningar har du inför årets PACK POINT NORDIC?
Att få chansen att hos fler företag visa på vad  min annorlunda förpackning och sättet att använda den på kan tillföra i fördel för butiker och varumärkesägare m.fl

Vad kommer du att fokusera på att visa upp?
StrapCarrier och att redovisa provförsäljningar med den förpackningen från sommaren 2017

Ingela Stenson

Ingela Stenson, LivsmedelsFöreningen

Det är tredje gången ni är med som partner. Hur viktig är konferensen för er och era medlemmar? Vårt samarbete är viktigt och konferensen ger en mycket bra belysning av vad som sker inom förpackningsområdet som är en viktigt, dynamiskt område för alla som sysslar med livsmedel.

Vilka förväntningar har ni inför årets PACK POINT NORDIC? Nya idéer och lösningar som gynnar livsmedelsbranschen, det finns ett stort behov av ny kunskap och uppdatering eftersom det händer så mycket inom området.

Vad kommer ni att fokusera på? Plaster och livsmedel är i fokus, här fattas kunskap enligt både branschen och Livsmedelsverket. Även nedskräpningsfrågan är aktuell, i och med att on-the-go ätandet ökar.

Michael Bohm - Stora Enso

Michael Bohm, Stora Enso Packaging

Det är andra gången Stora Enso  är med som partner. Hur viktig är mötesplatsen för er?
Det är betydelsefullt att livsmedelsbranschen använder förnyelsebart material och på Pack Point Nordic träffar Stora Enso viktiga beslutsfattare. Det är viktigt för oss, dem och vår miljö.

Vilka förväntningar har du inför årets PACK POINT NORDIC?
Mina förväntningar är att träffa framtida partners som tillsammans med Stora Enso vill förbättra.

Vad kommer ni att fokusera på att visa upp?
Förnyelsebara förpackningslösningar för nutida och framtida bruk.

Kai-Yee Thim (002)

Kai-Yee Thim, RISE Bioeconomy/Biobased materials

Det är andra gången RISE är med som partner. Hur viktig är mötesplatsen för er?
Det är kombinationen av aktörer från hela förpackningskedjan, intressanta föreläsningar och det aktiva intresset och engagemanget från deltagarna som skapar en viktig mötesplats, vilket vi gärna vill vara del av även detta år. Dessutom är det ett tillfälle för oss att träffa våra kunder och samarbetspartners på en trevlig tillställning.

Vilka förväntningar har du inför årets PACK POINT NORDIC?
Min förväntan är att det blir givande diskussioner och nätverkande, som ska leda till konkreta actions och samarbeten. Jag ser även fram emot att få en trevlig dag med mycket inspiration och intressanta föreläsningar.

Vad kommer ni att fokusera på att visa upp?
Vi kommer att visa bredden av vad RISE arbetar med inom förpackningsområdet., vilket spänner sig över hela förpackningskedjan!

 Thomas Olsson, Treform

Det är andra gången Treform  är med som partner. Hur viktig är mötesplatsen för er?
Den är viktigt i form av att träffa nya och befintliga kunder.

Vilka förväntningar har du inför årets PACK POINT NORDIC?
Skapa nya kontakter och lyssna på intressanta föredrag.

Vad kommer ni att fokusera på att visa upp?
Det går mer och mer mot mer miljövänliga plastmaterial så vi kommer att visa upp förpackningar i biomaterial.

 Emelie Törn, Empack Easyfairs

Det är andra gången Empack Easyfairs är med som partner. Hur viktig är mötesplatsen för er?
Det fysiska mötet blir alltmer viktigt när allt runt omkring oss i vår omvärld digitaliseras. Vi vill vara nära branschen för att uppnå vårt mål med Empack – att föra förpackningsbranschen framåt?

Vilka förväntningar har du inför PACK POINT NORDIC 2018?
Våra förväntningar är att nätverka och träffa branschen för att lyssna till de utmaningar och möjligheter som finns.

Vad kommer ni att fokusera på? Vi är stolta att presentera att Empack snart varit en del av förpackningsbranschen i 15 år (!)
Detta kommer vi att fira med jubileumsmässa i Stockholm 2-3 oktober 2019. Detta kommer vi att presentera och även lyfta fram Empack VIP.

Helge Steg, Arta Plast

Det är andra gången Arta Plast  är med som partner. Hur viktig är mötesplatsen för er?
De år då Scanpack inte faller in är detta förmodligen ett av de intressantaste eventen i Sverige. Det ger oss ju tid och möjlighet att känna av pulsen i Livsmedelsindustrin och samtidigt vara en del av den. Sen är det ju ett gyllene till fälle att träffa alla våra kunder, kollegor och inte minst livsmedelskedjornas representanter.

Vilka förväntningar har du inför årets PACK POINT NORDIC?
Mogna diskussioner om förpackningars återvinning, miljöpåverkan och vad konsumenterna egentligen förväntar sig.

Vad kommer ni att fokusera på att visa upp?
Vi kommer att visa våra förpackningar och hur de kan vara smarta miljöval.

Esbjörn Olofsson - OPEA

Esbjörn Olofsson, Coveris/OPEA

Det är tredje gången Coveris och OPEA  är med som partners. Hur viktig är mötesplatsen för er?  
Vi anser att detta är mycket viktigt för oss, då vi har stora möjligheter att nå ut till rätt beslutsfattare i rätt forum. Dessutom är det ett ypperligt tillfälle att nätverka samt se hur andra i branschen ser på framtiden. Trender, målsättningar, nya rön m.m är det vi fokuserar på för att kunna vara långt fram i utvecklingen med våra lösningar.

Lilka förväntningar har du inför årets PACK POINT NORDIC? 
Som tidigare år. Dessutom ett bra sätt att nå ut till många på kort tid. Är övertygad om att detta kan leda till en utveckling av framtida förpackningslösningar och klimatsmarta alternativ både inom emballage och hållbarheten på produkterna. Ett helhetsfokus där både matsvinn och smarta förpackningar samverkar för att få fram det optimala.

Vad kommer ni att fokusera på att visa upp? 
Då just matsvinn samt miljö går hand i hand, kommer vi att fortsätta vårt huvudfokus på rätt förpackning till rätt produkt. Kort sagt, smarta förpackningar för en optimal hållbarhet!

Mikael Eriksson - PPN 2018

Mikael Eriksson, Miller Graphics

Det är tredje gången Miller Graphics är med som partners. Hur viktig är mötesplatsen för er?
Vi är alltid nyfikna på att få möta hela kedjan av aktörer gällande utveckling av förpackningar och där är PACK POINT NORDIC en viktig mötesplats.  

Vilka förväntningar har du inför årets PACK POINTNORDIC?
Vi kommer att fortsätta diskussionen om effektivare och snabbare hantering av varumärkesägarnas prepress oberoende av tryckmetod och substrat.

Vad kommer ni att fokusera på att visa upp?
Sedan förra konferensen har vi även lanserat ett nytt affärsområde inom Digital Solutions som vi ser fram emot att få berätta mer om på PACK POINT NORDIC 2018.

Barbro Berggren

Barbro Berggren, DS Smith

Det är första gången DS Smith  är med som partner. Hur viktig är mötesplatsen för er?
Alla mötesplatser där tillfälle ges för personliga möten med kunder är av stor vikt för oss.

Vilka förväntningar har du inför årets PACK POINT NORDIC? Jag hoppas bli inspirerad och få del av nya trender inom området förpackningar i allmänhet och livsmedelsförpackningar i synnerhet.

Vad kommer ni att fokusera på att visa upp?
Förpackningen, som en kommunikativ budskapsbärare, i ett hållbart kretslopp.  

Mikael Abrahamsson, Schur Star System

Det är tredje gången Schur Star  är med som partner. Hur viktig är mötesplatsen för er? Vi ser det som viktigt att synas där förpackningsköpare rör sig, och förklara vårt unika koncept.

Vilka förväntningar har du inför årets PACK POINT NORDIC? Fler nya kontakter men även påverka etablerade kontakter där vi är på väg.

Vad kommer ni att fokusera på att visa upp? Vår nya Box bag koncept där vi får en stabil stå påse med endast 30 gram vikt i påsen. Delta i Halmstad packar redan denna maskinellt med sin unika produkt Morph i vår Box bag.

Anette Löhnn, FTI

Det är andra gången FTi  är med som partner. Hur viktig är mötesplatsen för er?
Vi ser Pack Point Nordic som ett utmärkt tillfälle att träffa våra kunder, som producentansvar för förpackningar, samt förpackningstillverkare mm för att samverka för ökad återvinning. Vi har tillsammans möjlighet att påverka hela kedjan – från det att förpackningen designas (materialval, färger, etiketter mm), informera konsumenter om hur de ska källsortera och återvinna, till att fler och fler använder det återvunna material i nya förpackningar/produkter.

Vilka förväntningar har du inför årets PACK POINT NORDIC?
Bra seminarier, många samtal och nya kontakter som leder till innovation.

Vad kommer ni att fokusera på?
Vi kommer att fortsätta vår mission om hur viktigt det är att redan i design och val av förpackning – tänka på att materialet ska kunna återvinnas och användas igen. Vi vill sprida kunskap om möjligheter med återvinning och även tydliggöra dagens begräsningar, så att alla producenter kan göra medvetna val.

13.Mats Franzen, CCL Label a

Mats Franzén, CCL Label

Det är tredje gången CCL Label är med som partner. Hur viktig är mötesplatsen för er?
Det är inte allas som känner till att vi är världens största aktör när det gäller etiketter och sleeves. Ett ypperligt tillfälle att möta personer som är intresserade av innovationer.  Vi får samtidigt en spännande dag med intressanta föreläsare.

Vilka förväntningar har du inför årets PACK POINT NORDIC?
Spännande möten med både nya som gamla kontakter. Har en förhoppning att det kommer besökare från våra nordiska grannländer

Vad kommer du att fokusera på att visa upp?
Design, material och tryck på  etiketter gör skillnaden om din produkt ska sälja bättre. Här är fokus på både digitalt och flexotryck. Då informationskravet ökar inom vissa segment så kommer vi att visa etiketter i både 2 och 3 lager samt såklart folder och booklet etiketter.

no-image

Marie Rosholm Englund, Modulpac AB

Modulpac har varit med tidigare år som partner. Hur viktig är mötesplatsen för er? Vi har varit med tidigare och tycker att det är ett bra tillfälle att visa upp Modulpac och träffa nya kontakter på företag som kanske redan är kunder hos oss eller träffa nya potentiella kunder.

Vilka förväntningar har du inför årets PACK POINT NORDIC? Att det ska vara intressanta föreläsningar, att det ska vara en bra mix av besökare, och att vi ska få visa upp vad Modulpac kan erbjuda.

Vad kommer ni att fokusera på att visa upp? Vi har en del nyheter, men kommer framförallt trycka på vårt breda standardsortiment och att vi har en bra R&D avdelning som har förutsättningar att hjälpa kunder med kundanpassade lösningar.

Marko Arola 2

Marko Arola, Tempix AB

Det är första gången Tempix  är med som partner. Hur viktig är mötesplatsen för er? Den kommer rätt i tiden. Vi har fått det efterlängtade marknadsgenombrottet efter flera års hård slit så vi hoppas på att Pack Point Nordic bidrar till att ge ytterligare ringar på vattnet.

Vilka förväntningar har du inför årets PACK POINT NORDIC? Stora. För ett mindre bolag som Tempix är detta en rejäl satsning. Vi hoppas på ett eller ett par nya kunder i förlängningen. Tempix är på väg att bli Sveriges nästa förpackningsinnovation, tack vare Lidl Finlands kvalitetsmedvetenhet och enträgna förbättringsarbete. Om allt går bra så rullar fler länder och produktgrupper igång i spåren av vår lansering i Finland. Potentialen är enorm, bara med Lidl. De har 10 000 butiker i Europa.

Vad kommer ni att fokusera på att visa upp? Vi visar upp Tempix medarbetare samt våra smarta etiketter så att alla förstår flexibiliteten i vår teknologi. Vi vill också diskutera kundernas upplevda problem och hjälpa dem att lösa dem.

????????????????????????????????????

Magnus Viström, SCA

Det är första gången SCA  är med som partner. Hur viktig är mötesplatsen för er? Vi ser att PACK POINT NORDIC är ett bra forum för att visa upp och dela med oss av hur Arcwise® – kurvformade förpackningar kan skapa värde.

Vilka förväntningar har du inför årets PACK POINT NORDIC? Möta bekanta och nya förpackningstillverkare och varumärkesägare.

Vad kommer ni att fokusera på att visa upp? Vi kommer att presentera Arcwise® och visa kurvformade wellpappsförpackningar, som skapar attraktion och förpackningsprestanda.