Bli partner

Som partner till Pack Point Nordic ges ditt företag möjlighet att skapa nya affärsmöjligheter, vårda befintliga kunder, hitta nya partners, positionera och stärka företagets varumärke. Kontakta oss gärna för mer information.

Jerker Evaldsson

Mediechef, Packmarknaden
0709 75 99 40
jerker.evaldsson@mentoronline.se

Max Milan

Mediesäljare, Packmarknaden
0725 44 17 44
max.milan@mentoronline.se