Bli partner!


Som partner till Pack Point Nordic ges ditt företag möjlighet att skapa nya affärsmöjligheter, vårda befintliga kunder, hitta nya partners, positionera och stärka företagets varumärke.

Se pdf med information om partnerpaketen här

Allmänna Bestämmelser


Kontakt för mer information:

Jerker Evaldsson

Mediechef, Packmarknaden
0709 75 99 40
jerker.evaldsson@nordiskemedier.se