Möt våra talareCathrine Suter Ossborn

Nestlé

Snart är det 2025 och Nestlé har ett globalt mål att 2025 ska 100% av förpackningar ska vara återbrukbara eller gå att återvinna. Dessutom ska användningen av jungfruplast minska med 1/3. Reducera, återbruka och återvinna-hur går det egentligen, vad har gjorts hittills och var ligger de stora utmaningarna?

Maja Kjellberg

IKEA

Med hållbarhetsmålet att bli 100% cirkulära till 2030, som omfattar hela produkten inkl. förpackningen, tar IKEA nu ett steg genom att fasa ut plast i konsumentförpackningar, och på så sätt minska beroende på fossila material och stärka cirkulära kapaciteten.

Mattias Philipsson

Svensk Plaståtervinning

Dina plastförpackningars öde avgörs på ett specifikt ställe i värdekedjan. Kommer de återvinnas alls? Kommer de återvinnas cirkulärt eller linjärt? Mekaniskt eller kemiskt? Utan negativ klimatpåverkan? Det ödet avgörs i sorteringsanläggningen. Site Zero skapar förutsättningar för att återvinna alla dina förpackningar cirkulärt - utan negativ klimatpåverkan.

Åsa Stenmarck

Naturvårdsverket

Med Naturvårdsverkets färdplan för hållbar plastanvändning, regeringens handlingsplan på samma tema, en rad målsättningar från olika typer av organisationer och lagstiftningsambitioner, gör vi nu verkligen verkstad och rör oss i rätt riktning mot vårt slutmål hållbar plastanvändning.

Sofia Erixson

ICA Sverige

Förpackningen kopplar till flera hållbarhetsmål på ICA. I takt med att allt fler forskningsrapporter understryker livsmedelsindustrins miljöpåverkan, ökar vikten av att utveckla cirkulära förpackningssystem, fler innovationer inom förnybara råvaror, minska matsvinn, och hjälpa att informera kunder hur de kan göra skillnad med sitt val. Resan mot ett hållbart system kräver ett tätare samarbete mellan olika branscher och aktörer – med kunden i fokus. Ingen kan göra allt, men när många går samman kan stora saker hända.

Ole Jan Myhre

Norner AS

Ole Jan brenner for at plast, i et helhetsperspektiv, er et miljøvennlig materiale som gir produkter maksimal beskyttelse med lavest vekt, lavt CO2 avtrykk og lave kostnader. Plastgjenvinning har endelig kommet skikkelig på agendaen og dette ønsker Ole Jan og Norner å bidra til gjennom sitt uavhengige teknologisenter i Norge. Vi tilbyr relevante tjenester, gjennomfører oppdrag for industrien internasjonalt, engasjerer oss i relevante initiativ og utfører forskning på dette. Norner utfører blant annet sertifisering av gjenvinnbarhet etter RecyClass og opererer et recycling pilot centre.

Ingrid Näsström

Returkartong

Varenda fiber ska återvinnas - om och om igen. Returkartong tar ansvar för att insamlade pappersförpackningar återvinns och blir till nya förpackningar. Med cirkulära materialflöden kan vi minska klimatpåverkan och bidra till hållbara samhällen. Det är vad vi brinner för.

Anette Löhnn

FTI

Ge dina förpackningar en chans att återvinnas! De behöver designas, märkas och samlas in, innan de kan sorteras och återvinnas till nytt material. FTI hjälper dig med ditt producentansvar så det blir en del i hållbarhetsarbetet.

Victoria Olsson

Arla Foods

Arlas förpackningsmål är att närma sig en högre cirkularitet, med 100% återvinningsbara förpackningar till 2025 och fasa ut all fossil jungfrulig plast till 2030. Våra två förpackningsmål om ökad återvinningsbarhet och utfasning av jungfrulig fossil plast står ibland i konflikt med varandra – avvägningar behövs. På Arla brottas vi med hur förpackningsförbättringar kan kommuniceras till konsumenter på ett tydligt sätt. En fråga som engagerar mig är balansen mellan förpackningar som är bra ur miljösynpunkt och förpackningar som upplevs som bra, lite som tygpåse vs plastpåse – inte alltid solklart.

Lisa Wahlström

Coca-Cola Europacific partners

Förpackningar står för en majoritet av Coca-Cola i Sveriges utsläpp. Vi behöver därför hitta innovativa lösningar och samarbeten för att våra drycker ska kunna konsumeras så hållbart som möjligt. Genom att utveckla mer hållbara förpackningar och samtidigt testa nya koncept, där vi kan reducera och ta bort förpackningsmaterial samt driva en cirkulär omställning – kan vi minska klimatavtrycket och göra en stor skillnad.

Ami Rubinstein

Sulapac

Currently, 300 million tons of plastic is produced every year, and its production is estimated to triple by 2050. To save the world from plastic pollution, we need to switch to truly sustainable alternatives. Come to hear how you can protect a better future for all kind, and create beautiful, functional and sustainable products. Sulapac material biodegrades without leaving permanent microplastics behind, and it has reduced carbon footprint compared to conventional plastic.

Paul Pain

Siegwerk

For the discussion I would like to talk about barrier coatings for fibre based materials. Topics which will be discussed:
• Regulation and the impact it has on material choice (plastics).
• Performances which can be attained and what remains to be still developed (technical limitations/challenges).
• What advantages barrier coated paper can offer and which are the applications where such materials could find use.

Alexandra Almasi

IVL Svenska Miljöinstitutet

Plastförpackningar B2B – det är framtiden! Att cirkulera plast från förpackningar i slutna loopar mellan företag både sparar material och minskar klimatpåverkan. IVL Svenska Miljöinstitutet arbetar tillsammans med 15 partner med systeminnovation som ska göra det möjligt. Allt sker inom ramen för projektet Sluta cirkeln för industriell plast.
www.ivl.se/sluta-cirkeln-for-industriell-plast

Berina Kasapovic

Graphic Packaging International

I takt med att våra kunder sätter sina egna ambitiösa tidsbundna mål för hållbarhet och lagstiftningen skärps, arbetar vi än mer aktivt med att utveckla nya förpackningslösningar. Återvinningsbarhet har en viktig plats i Graphic Packgings innovationsarbete och vi fokuserar på att designa för cirkularitet med minsta möjliga påverkan på prestanda eller produktsäkerhet. Den pågående råmaterialsituationen skapar en utmaning som vi gärna tar oss an.

Anna Lilja

Max Burgers AB

Med klimatmärkt meny och ett stort utbud av gröna burgare har MAX förvandlat köttätare till flexitarianer. Namnbytet från MAX Hamburgers till MAX Burgers visar att förändringen är en permanent justering av affärsmodellen för att passa det framtida samhällets behov. Men det behövs många fler anpassningar, exempelvis när det gäller förpackningar. MAX ambitioner, gästernas förväntningar och nya lagkrav pekar alla i en riktning – återvinning och återanvändning är viktiga fokusområden framåt.

Vahid Sohrabpour

Saveggy

He has been working on increasing supply chain efficiency and effectiveness through packaging design and development. He has conducted his Industrial PhD in collaboration between Tetra Pak and Lund University on Packaging Logistics in 2014 and worked at Copenhagen Business School. He has been working with start-ups and innovation and co-founded SAVEGGY. SAVEGGY stands for Save Veggy and develops edible coatings to replace plastic packaging and extend the shelf-life of fruits and vegetables. He is the CEO of the company.